Tjenestevilkår

1. Definisjoner

Ved bestilling av varer/tjenester av Direkte Kompetanse AS org: 916481721 (Betegnes heretter DK) godkjenner kunden gjeldende avtalevilkår.

Fysisk eller juridisk person som på vegne av et foretak bestiller et produkt og/eller tegner en avtale med DK er ansvarlig for bestillingen. (betegnes heretter som kunden). Foretar bestiller av produktet bestillinger på vegne av foretaket uten tilstrekkelig fullmakt/prokura/signaturrett er bestiller personlig og sammen med foretaket solidarisk ansvarlig for foretakets betalingsforpliktelser for det bestilte produktet overfor DK.

2. Inngåelse av avtalen

Avtalen anses som inngått når kunden gjennom registreringsskjema har registrert person og bedriftsinformasjon, bekreftet og dermed bekreftet å ha lest og godkjent DK sine avtalevilkår (denne siden).

Leveransen er fullført og bindende når kunde har mottatt bekreftelse via e-post og registrert brukerkonto (for eksempel nettbasert internkontroll tilgjengelig på sys.webhms.no) til tjenesten Kunden eventuelt har bestilt/meldt seg på.
Kostnadsfri kundestøtte per e-post inngår i avtalen.
Ved endring av kursdeltakers navn eller bedriftsinformasjon etter registrering er gjennomført, kan det påløpe et endringsgebyr på kr. 450,- herunder manuelle endringer av kursbevis.
Kundens rettigheter og plikter

Ved inngåelse av avtalen får Kunden tilgang til sine produkter via en egen bruker og innlogging på denne nettsiden dersom kunden har bestilt nettbasert versjon av tjenesten.

Kunden er selv ansvarlig for å administrere og nyttiggjøre seg av produktene
DK eier produktene og Kunden kan disponere dets data internt i bedriften og relevante aktører.
Alle skriftlige meddelelser fra DK til Kunden foretas via e-post. Dette inkluderer bl.a. informasjon om prisendringer eller produktendringer, fakturaer, samt eventuelle purringer og inkassovarsler.
Kunden er ansvarlig for at korrekt e-post adresse til enhver tid er gjort kjent og tilgjengelig for DK.
Kunden er selv ansvarlig for å tilgjengeliggjøre korrekte opplysninger som er nødvendig for DK å kunne utføre bestilte tjenester på en tilfredsstillende måte.
Kunde har selv ansvar for at korrekt firma- og kontaktopplysninger er registrert under bestillingen. Det samme gjelder kontaktinformasjon til kursdeltaker. Dersom dette ikke er korrekt registrert kan ikke DK garantere for at deltaker får tilsendt relevant informasjon i forkant og/eller etterkant av kurset.

3. DK sine plikter

DK forplikter seg til å ikke gi uvedkommende opplysninger som DK mottar i forbindelse med tegning av avtalen.
DK eventuelle erstatningsansvar ovenfor Kunden følger de til enhver tid gjeldende regler, men er i alle tilfeller begrenset til kontraktsverdi oppad begrenses til 900 NOK
DK fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap, som følge av feil på nettsiden, kursmateriell eller servers nedetid.
Nettsiden vil kunne være utilgjengelig i korte perioder grunnet oppdateringer, teknisk vedlikehold og lignende.
DK forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene uten å informere Kunden om dette.
DK forplikter seg til å meddele eventuelle prisendringer til kunden senest en måned før endringene vil tre i kraft, men unntak av pris reduksjon på eksisterende tidspunkt.
DK skal sørge for at selskapets Internett tjenester enten gjennom egen web-tjener eller gjennom samarbeidspartner(e) har høyest mulig oppetid og er tilgjengelig for kunden.
DK forbeholder seg retten til å benytte kundens logo og navn som kundereferanse

4. Betalingsbetingelser

Kunden betaler de enhver tid gjeldende priser for de tjeneste som er tilgjengeliggjort av DK og som beskrives på denne nettsiden
Alle priser oppgis uten MVA. til bedriftskunder.

5. Fakturering

Alle kurs er bindende og faktureres fortløpende ved bestilling.
Faktura sendes fortrinnsvis til den registrerte e-post adressen.
Faktura utsendes straks bestilling er mottatt (bestått kurs, eller fornyelse av online abonnement ), med 14 dagers forfall.
Unntak for virksomheter som er pålagt andre betalingsbetingelser (utenlandske fakturamottak, internasjonale morselskap, kommuner/fylkeskommuner).
Ved forsinket betaling av forfalt faktura til DK beregnes forsinkelsesrenter og kompensasjon for inndrivelseskostnader etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 2 og § 3a. Dersom utestående betaling ikke er innbetalt innen 17 dager etter forfall kan forholdet oversendt til inkasso hvor de tilhørende omkostningene blir avkrevd av kunde.
Kunden aksepterer at DK kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved avslag bortfaller alle DK forpliktelser etter den inngåtte avtale i sin helhet.

6. Angrefrist

Kursene, online systemet er tilgjengeliggjort kun til bedriftskunder og det gis således ingen angrefrist.

7. Overdragelse

DK kan overdra denne avtalen til en tredjepart på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra Kunden.
Kunden kan ikke overdra tjenester, abonnement eller andre produkter til andre uten skriftlig fullmakt fra DK.

8. Force Majeure

DK kan ikke stilles ansvarlig for endringer som er forårsaket av forhold utenfor DK sin kontroll, slik som streik, feil hos underleverandør, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser.

9. Tvister. Avtalt verneting

Ved tvist mellom Kunden og DK skal alle forhold som springer ut av denne avtalen bringes inn for Søre Sunnmøre forliksråd/tingrett. Et eventuelt erstatningsansvar fremmet av Kunden mot DK er begrenset til 900 NOK.

Krav om erstatning må senest skriftlig fremmes en måned etter at forholdet ble kjent for Kunden eller DK, eller senest to uker etter at man gjennom kommunikasjon/møter har påvist at det er en uenighet.

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i Direkte Kompetanse AS heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon, bokføring.

Ved markedsføring på e-post/sms innhenter DK et eksplisitt samtykke på forhånd.

 Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig:
Direkte Kompetanse AS
Kapteinsvegen 22A
6102 VOLDA
kontakt@direktekompetanse.no

Opplysninger som innhentes

Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på våre nettsider, når du er i kontakt med salg og support enten via e-post, chat eller når du bruker våre tjenester.

Hvor lagrer vi informasjon om deg – og hvor deler vi informasjonen om deg med andre?

Vår kursplatform og nettbaserte tjenester er egenutviklet. ProISP AS er vår underleverandør og besørger servere og datalagring. Alle data lagres og behandles i Norge. 

Underleverandører

Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. Part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres 

Gsuite by Google:

Gsuite by Google benyttes blant annet til håndtering av e-post, dokumenter (G Disk). Informasjon lagres i disse systemene og e-postkorrespondanse eller dokumenter kan være lagret hos Gsuite by Google.

Stripe:

Stripe benyttes for å tilby betaling av tjenester med kredittkort eller betalingsformidlingstejenester som Stripe tilbyr, inklukdert Klarna.

Mailchimp:

Mailchimp benyttes for e-postmarkedsføring eller utsendelse av nyhetsbrev. Navn og e-post kan deles med Mailchimp.

Google Analytics:

Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.

Google Ads:

Google Ads benyttes til markedsføring og annonsering mot nye kunder.

Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil du motta kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post/sms relatert til ordrer du har lagt inn, sms med sporingsnummer, glemt passord, informasjon rundt din kundekonto, ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

Vi benytter også e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av Behandlingsansvarlig kan du med jevne mellomrom motta nyhetsbrev så fremst du har gitt et aktivt samtykke til det. Det er mulig å  melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i e-postene.

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til privacy@gdpr.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.

Informasjon om bruk av informasjonskapsler.

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin.

Vi bruker informasjonskapsler blant annet til å huske din innlogging, passord i kryptert form, til å forbedre brukeropplevelsen og som en del av vår markedsføring mot nye kunder.

Når du besøker våre tjenester, setter vi både midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mens varige kan ligge på din maskin i opptil ett år.

Om du ønsker å lære mer om informasjonskapsler kan http://www.aboutcookies.org benyttes. 

Følgende informasjonskapsler er i bruk i våre tjenester

Bruk av våre nettjenester

Vi benytter informasjonskapsler til blant annet å huske deg som kunde og huske innhold i din handlekurv. Uten informasjonskapsler vil ikke en nettbutikk kunne fungere.

Google Analytics

Google Analytics benytter informasjonskapsler for analyse av trafikk.

Google Ads

Vi benytter oss av annonsering gjennom Google sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Facebook Pixel

Vi benytter oss av annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Samtykke i bruk av informasjonskapsler

I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket i at vi lagrer informasjonskapsler på din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.