Gjennomføring, steg for steg 2019

Her finner du en detaljert beskrivelse av hvordan HMS kursene gjennomføres. Det kreves ingen påmelding på forhånd. Start HMS kurset når det passer. Du forplikter deg ikke før i steg 5 under.

1) Velg bransje

bransje

For at HMS kurset skal være mest mulig relevant for deg og din bedrift må du velge en bransje din bedrift tilhører. Listen er lang, men du kan søke ved å skrive i tekstboksen over listen. Når du har funnet en bransje som passer, klikk på den for å gå videre.

2) Sett deg inn i pensum

Vi har organisert alle aspekter som Arbeidstilsynet krever kunnskap om på en oversiktlig måte. Les gjennom, følg linker og fordyp deg i det som er relevant for deg. Klikk på «Neste» for å gå videre. Du kan bruke så lang tid du vil.

pensum

Når du har lest gjennom alle sidene og føler du er klar til å ta eksamen, klikker du på den grønne knappen på siste side:

startex

3) Kunnskapstest/eksamen

Kurseksamen er en flervalgstest. Hvert spørsmål har to eller flere alternativer. Velg det riktige alternativet og klikk på «Neste». Antall spørsmål varierer med hvilken bransje du har valgt.

eksamen

4) Oppgi kontaktdetaljer

Når kurset er bestått oppgir du informasjon om din bedrift samt din kontakt informasjon. Dette gjøres i to steg. Først taster du inn organisasjonsnummeret og klikker på «Validér»:

orgnr

Deretter fyller du inn manglende informasjon. Spesielt:

  • Din epost: Dette skal være din personlige epost og ikke generelle adresser som post@firma.no eller kontakt@firma.no. Det er til denne adressen vi sender bekreftelse på HMS kurset.
  • Kampanjekode: Har du en kampanjekode taster du den inn her. Hvis ikke, la den stå tom.
  • Motta kursbevis i posten: Vi sender Kursbevis pr epost, men dersom du vil ha kursbeviset printet på skikkelig papir og tilsendt pr post krysser du ut denne boksen.

5) Bekreft kurset

Ved å klikke på knappen «Bekreft Detaljer» effektueres ordren i våre systemer.

6) Sjekk epost

Straks du har bekreftet HMS kurset mottar du en epost med ytterligere informasjon og faktura vedlagt. I eposten er en link til en side der du kan laste ned internkontrollsystemet samt andre relevante dokumenter for din bedrift. Dette kan lastes ned umiddelbart. Eposten har også en faktura vedlagt.

7) Betale kursavgift

Straks fakturaen er betalt, utsteder vi gyldig HMS kursbevis etter kravene fra Arbeidstilsynet. Vi sender det enten i epost eller post.

Velg HMS kurs per bransje

HMS kurs tilpasset
Akvakultur

HMS kurs på nett Akvakultur
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter all akvakulturvirksomhet, herunder slakting, kultivering, havbeite og oppdrett, fiske og fangst

HMS kurs tilpasset
Anleggsbransjen

HMS kurs på nett Anleggsbransjen
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter bygging og reparasjon av anlegg

HMS kurs tilpasset
Avfall og gjenvinning

HMS kurs på nett Avfall og gjenvinning
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av farlig avfall og ordinært avfall

HMS kurs tilpasset
Avløpsbransjen

HMS kurs på nett Avløpsbransjen
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter rør, avløp kloakk

HMS kurs tilpasset
Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud

HMS kurs på nett Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter omsorgstjenester uten botilbud

HMS kurs tilpasset
Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

HMS kurs på nett Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter begravelses-byråer, krematorier og drift av kirkegårder og gravlunder

HMS kurs tilpasset
Bensinstasjoner

HMS kurs på nett Bensinstasjoner
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter drift av bensinstasjoner

HMS kurs tilpasset
Bergverksdrift

HMS kurs på nett Bergverksdrift
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter bergverk, steinbrudd og relaterte bransjer

HMS kurs tilpasset
Byggebransjen

HMS kurs på nett Byggebransjen
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter byggebransjen generelt inkludert tømrer og snekkervirksomhet

HMS kurs tilpasset
Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

HMS kurs på nett Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter bygging or reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

HMS kurs tilpasset
Detaljhandel

HMS kurs på nett Detaljhandel
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter virksomheter som driver detaljhandel med bredt vareutvalg, som dagligvarehandel og butikk

HMS kurs tilpasset
Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

HMS kurs på nett Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter transport og distribusjon av gass gjennom rørledninger, salg av gass via rørledninger til forbruker og gassmeklere eller agenter som formidler salg av gass via distribusjonsnett drevet av andre

HMS kurs tilpasset
Drift av underholdningsvirksomhet

HMS kurs på nett Drift av underholdningsvirksomhet
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Show og underholdningsbransjen

HMS kurs tilpasset
Eiendomsdrift

HMS kurs på nett Eiendomsdrift
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter drift og eie av fast eiendom

HMS kurs tilpasset
Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

HMS kurs på nett Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

For elektrikere og relaterte bransjer

HMS kurs tilpasset
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

HMS kurs på nett Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter handel av personlige forbruksartikler

HMS kurs tilpasset
Engroshandel med kjemiske produkter

HMS kurs på nett Engroshandel med kjemiske produkter
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter handel og omsetning av kjemiske produkter

HMS kurs tilpasset
Frisør, kroppspleie og helsestudio

HMS kurs på nett Frisør, kroppspleie og helsestudio
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjer relatert til kropspleie, skjønnhet og helse.

HMS kurs tilpasset
Grafisk produksjon

HMS kurs på nett Grafisk produksjon
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter grafisk produksjon, design, reklame o.l.

HMS kurs tilpasset
Handel med motorvogner

HMS kurs på nett Handel med motorvogner
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter kjøp/salg med biler, varebiler og andre kjøretøy.

HMS kurs tilpasset
Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

HMS kurs på nett Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter helse og omsorgstjenester i institusjon

HMS kurs tilpasset
Hotell og restaurantvirksomhet

HMS kurs på nett Hotell og restaurantvirksomhet
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Virksomhet relatert til hotell-, overnatting-, serveringsvirksomhet, inkludert kafe, kiosk og bar

HMS kurs tilpasset
Import, engros og agentur

HMS kurs på nett Import, engros og agentur
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Handel, import, engros, agentur relatert virksomhet

HMS kurs tilpasset
Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet

HMS kurs på nett Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter forlag, produksjon av film, dvd, cd, reproduksjon av lydopptak, videoer m.v. Videre omfattes nyhetsbyrå, it-konsulenter, telekommunikasjonsvirksomhet, teleoperatører, radio- og fjernsynsvirksomhet

HMS kurs tilpasset
Interesseorganisasjoner

HMS kurs på nett Interesseorganisasjoner
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter politiske, religiøse, arbeidstaker, arbeidsgiver, livssyns, miljøvernorganisasjoner m.m.

HMS kurs tilpasset
Jordbruk

HMS kurs på nett Jordbruk
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter husdyrhold og planteproduksjon. f.eks gårdsbruk eller landbruk

HMS kurs tilpasset
Kontorvirksomhet

HMS kurs på nett Kontorvirksomhet
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter all kontorvirksomhet

HMS kurs tilpasset
Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

HMS kurs på nett Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

omfatter gods og transportsentraler, containerterminaler, parkeringsplasser, parkeringshus og båtopplag, bomstasjoner, havne- og kaianlegg,mm.

HMS kurs tilpasset
Landtransport

HMS kurs på nett Landtransport
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter all transport på vei og jernbane, inkludert buss, taxi og annen personbefordring, dyretransport og annen transport av gods.

HMS kurs tilpasset
Overflatebehandling av metaller

HMS kurs på nett Overflatebehandling av metaller
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter sandblåsing, rensing av metall, industrilakkering, galvanisering, forkromming, belegging av plast, emaljering, farging, gravering og trykking av metall, herding og glanssliping av metall.

HMS kurs tilpasset
Post- og distribusjonsvirksomhet

HMS kurs på nett Post- og distribusjonsvirksomhet
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter post- og distribusjonsvirksomhet, budtjenester og liknende.

HMS kurs tilpasset
Privat etterforskning og vakttjeneste

HMS kurs på nett Privat etterforskning og vakttjeneste
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter privat etterforskning og vakttjeneste.

HMS kurs tilpasset
Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon

HMS kurs på nett Produksjon -  øvrig industriproduksjon og  møbelproduksjon
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter industriproduksjon som ikke er nevnt annet sted, samt produksjon og restaurering av møbler.

HMS kurs tilpasset
Produksjon av dyrefor

HMS kurs på nett Produksjon av dyrefor
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter produksjon av dyrefôr.

HMS kurs tilpasset
Produksjon av elektriske maskiner og apparater

HMS kurs på nett Produksjon av elektriske maskiner og apparater
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer, elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler, isolert ledning og kabel, akkumulatorer, batterier, alarmsystem, belysningsutstyr og elektriske lamper m.m

HMS kurs tilpasset
Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

HMS kurs på nett Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter produksjon av glass, keramiske produkter, byggevarer av brent leire, sement, kalk, gips, betong og andre ikke-metallholdige mineralprodukter

HMS kurs tilpasset
Produksjon av gummi og plastprodukter

HMS kurs på nett Produksjon av gummi og plastprodukter
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter produksjon, regummiering og vulkanisering av dekk og slanger til dekk, produksjon av halvfabrikata, plastemballasje, byggevarer av plast, og plast- og gummiprodukter ellers.

HMS kurs tilpasset
Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

HMS kurs på nett Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Produksjon av kjemiske råvarer, plantevern-, skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter, farmasøytiske råvarer og preparater, maling, lakk, mm.

HMS kurs tilpasset
Produksjon av kontor- og datamaskiner

HMS kurs på nett Produksjon av kontor- og datamaskiner
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter produksjon av kontor- og datamaskiner og utstyr til kontor- og datamaskiner.

HMS kurs tilpasset
Produksjon av maskiner og utstyr

HMS kurs på nett Produksjon av maskiner og utstyr
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter produksjon og reparasjon av kraftmaskiner og utstyr, unntatt motorer til motorvogner og luftfartøy.

HMS kurs tilpasset
Produksjon av metaller

HMS kurs på nett Produksjon av metaller
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter produksjon og støping av jern, stål, aluminium og andre lettmetaller, edelmetaller og tungmetaller, legeringer og halvfabrikater.

HMS kurs tilpasset
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

HMS kurs på nett Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Produksjon av metallkontruksjoner, bygningsartikler av metall, cicterner, tanker, radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg, smiing, stansing, pulvermetallurgi, produksjon av kjøkkenredskaper, håndverktøy, skruer, muttere, mm.

HMS kurs tilpasset
Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

HMS kurs på nett Produksjon av næringsmidler og drikkevarer
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter all produksjon av næringsmidler, herunder drikkevarer. Slakting omfattes også av denne bransjen.

HMS kurs tilpasset
Produksjon av papir og papirvarer

HMS kurs på nett Produksjon av papir og papirvarer
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter produksjon av papirmasse, papir, papp og varer av papir og papp.

HMS kurs tilpasset
Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

HMS kurs på nett Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter produksjon av radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr.

HMS kurs tilpasset
Produksjon av tekstiler, lær og klær

HMS kurs på nett Produksjon av tekstiler, lær og klær
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Produksjon av garn og tråd, veving, etterbehandling og annen produksjon av tekstiler, trikotajse, klær, tepper og andre tekstilvarer.

HMS kurs tilpasset
Reiseliv og fritidsvirksomhet

HMS kurs på nett Reiseliv og fritidsvirksomhet
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter aktivitets- og opplevelsesselskaper, reisebyrå, turistkontor, reisearrangørtjeneste

HMS kurs tilpasset
Renhold

HMS kurs på nett Renhold
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter rengjøringsvirksomhet (vasking) i offentlige og private virksomheter samt skadedyrbekjempelse.

HMS kurs tilpasset
Reparasjon og handel med motorsykler

HMS kurs på nett Reparasjon og handel med motorsykler
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter reparasjon av motorsykler og handel med motorsykler og deler til motorsykler.

HMS kurs tilpasset
Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

HMS kurs på nett Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter avvirking av skog, utplanting og gjødsling av skogplanter, rydding, ugraskontroll og avstandsregulering mm.

HMS kurs tilpasset
Sport og idrett

HMS kurs på nett Sport og idrett
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Drift av idrettsanlegg, drift av idrettslag og klubber, rideskoler, ridestaller, veddeløpsbaner, instruktør- og trenervirksomhet, drift av alpinanlegg mm.

HMS kurs tilpasset
Teknisk forskning, prøving og analyse

HMS kurs på nett Teknisk forskning, prøving og analyse
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter forskning og utvikling innen natur og teknikk, teknisk prøving, analyse og teknisk konsulentvirksomhet.

HMS kurs tilpasset
Trelastindustrien

HMS kurs på nett Trelastindustrien
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter virksomheter som produkserer trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler. Inkludert saging, høvling og produksjon av finer og laminat mm.

HMS kurs tilpasset
Undervisning

HMS kurs på nett Undervisning
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter alle typer skoler og annen undervisningsvirksomhet

HMS kurs tilpasset
Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

HMS kurs på nett Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter vannforsyning.

HMS kurs tilpasset
Vaskeri og renseri

HMS kurs på nett Vaskeri og renseri
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter de som driver vaskeri- og renserivirksomhet.

HMS kurs tilpasset
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner

HMS kurs på nett Vedlikehold og reparasjon av motorvogner
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Omfatter alminnelig sørvisettersyn og reparasjon av mekaniske og ikke-mekaniske deler, f.eks. bil verksted

HMS kurs tilpasset
Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

HMS kurs på nett Veterinær- og andre dyrehelsetjenester
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Bransjen omfatter veterinærer, dyrepleiere, seminpersonell, fiskehelsebiologer og andre dyrehelsearbeidere.

HMS kurs tilpasset
Offshore

HMS kurs på nett Offshore
Oslo Bergen Trondheim Stavanger E-Læring
Karakter: (4.5/5)
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.

Arbeid offshore på plattformer og skip

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort