Alle HMS kursene gjennomføres på samme måte, og følger disse stegene:

1. Du leser gjennom og setter deg inn i kursmaterialet

Kursmaterialet, eller pensum, tar for seg alle påkrevde aspekter for den aktuelle bransjen, deriblant Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter. Vi har organisert det omfattende lovverket på en enkel og oversiktlig måte slik at det skal være lett å finne frem. Du kan bruke så lang/kort tid du ønsker på denne delen og du trenger ikke gjøre det sammenhengende. Gjør det når det passer! Det kreves ingen påmelding.

2. Du tar kunnskapstesten

Når du har lest gjennom kursmaterialet tar du «eksamen». Dette er en flervalgstest med spørsmål fra materialet du har gått gjennom. Du må svare riktig på alle spørsmålene for å bestå HMS kurset. Du kan forsøke så mange ganger du ønsker uten kostnader. Denne delen må gjøres sammenhengende og tar ca 30 minutter.

3. Du fyller ut din kontaktinformasjon

Når kunnskapstesten er bestått, fyller du ut organisasjonsnummer samt dine kontaktdetaljer slik at vi vet hvem kursbeviset skal utstedes til. Når du bekrefter denne informasjonen bekrefter du kjøpet at HMS kurset.

4. Du mottar en e-post med bekreftelse på gjennomført HMS kurs

Eposten er ikke gyldig som dokumentasjon på HMS kurs overfor Arbeidstilsynet! E-posten bekrefter bare at kurset er gjennomført. I eposten finner du også informasjon om internkontrollsystemet. Videre er også fakturaen vedlagt.

5. Betale kursavgiften

Du kan enten betale fakturaen som du fikk tilsendt i nettbanken el.l, eller så kan du betale med kredittkort slik som anvist i eposten. Straks HMS kurset er betalt får du tilsendt gyldig HMS kursbevis eller du kan laste det ned fra nettsidene våre. Dette, sammen med internkontrollsystemet, fremvises Arbeidstilsynet ved inspeksjon.


Her finner du en mer detaljert beskrivelse av gjennomføringen av våre HMS kurs.

Velg HMS kurset som passer deg her. Lykke til!