Kodeks Pracy § 3-5 nakłada na pracowników obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy(Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Ten kurs daje podstawowe informacje o prawie i opiera się na Norweskim Organie Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet).

Nasze kursy

Prepare

The course material will prepare you for your exam, but if you want to get a head-start and if you are completely new to the Norwegian working conditions it might be a good idea to read up on the basics. Arbeidstilsynet.no has published a few sites to help you get started. Here are a few: