(4.7/5)
1990,- kr.
Nie wymaga rejestracji
Przedstawiciel do spraw BHP
1-4 h

Alternatywa do 40-godzinnego kursu. Prawa i obowiązki przedstawiciela, kontrole – vernerunder, inspekcje, ocena ryzyka, sprawy pracownicze.

Publiczność

Przedstawiciel do spraw BHP

Wymagania wstępne

Nic. Zalecana:

Cena

NOK 1990.- ex.VAT.

Rozpocznij kurs HMS