(4.7/5)
1990,- kr.
Nie wymaga rejestracji
Kierownik, CEOs
1-4 h

Kodeks Pracy § 3-5 nakłada na pracowników obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy(Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).
Prawo pracy i inne przepisy, obowiązki i prawa pracodawcy, systematyczna praca z BHP, kontrola wewnętrzna.

Publiczność

Kierownik, CEOs

Wymagania wstępne

None. However, it is recommended to have a look at these sites:

Cena

NOK 1990.- ex.VAT.

Rozpocznij kurs HMS