Kurs BHP podstawowy (Grunnkurs HMS)

Kodeks Pracy § 3-5 nakłada na pracowników obowiązek odbycia szkolenia w dziedzinie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa pracy(Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Ten kurs daje podstawowe informacje o prawie i opiera się na Norweskim Organie Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet).

Publiczność

Wszyscy pracownicy

Wymagania wstępne

Nic. Zalecana:

Cena

NOK 1990.- ex.VAT.

Our customers’ rating:

(5 / 5)