Kurseksamen for Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

26) Hva er en SHA plan?

27) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

28) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort