Kurs egzaminacyjny dla Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

2) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

3) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

4) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

5) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

6) Co to są "normalne godziny pracy"?

7) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

8) Czy wymagane jest informowanie i konsultacja między pracodawcą a pracownikami w sprawach istotnych dla warunków pracy?

9) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

10) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

11) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

12) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

13) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

14) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

15) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

16) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

17) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

18) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

19) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

20) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

21) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

22) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.