Kurseksamen for Sport og idrett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

26) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

Firmanavnet som skal stå på kursbeviset.
Navnet til vedkommende kursbeviset skal utstedes til
Hvis du vil ha kursbeviset sendt til en annen adresse, oppgi den her
Din personlige epost adresse. Unngå generiske adresser som 'post@firma.no'
Hvis fakturaen også skal sendes til en egen e-postadresse
Ved å bekrefte skjemaet godtar du også våre tjenestevilkår og personvernpolitikk.