Kurs egzaminacyjny dla Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

2) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

3) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

4) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

5) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

6) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

7) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

8) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

9) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

10) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

11) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

12) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

13) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

14) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

15) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

16) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

17) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

18) Czy wymagane jest informowanie i konsultacja między pracodawcą a pracownikami w sprawach istotnych dla warunków pracy?

19) Co to są "normalne godziny pracy"?

20) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

21) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

22) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.