Kurs egzaminacyjny dla Reiseliv og fritidsvirksomhet

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

2) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

3) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

4) Czy wymagane jest informowanie i konsultacja między pracodawcą a pracownikami w sprawach istotnych dla warunków pracy?

5) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

6) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

7) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

8) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

9) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

10) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

11) Co to są "normalne godziny pracy"?

12) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

13) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

14) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

15) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

16) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

17) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

18) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

19) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

20) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

21) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

22) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.