Kurs egzaminacyjny dla Produksjon av tekstiler, lær og klær

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

2) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

3) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

4) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

5) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

6) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

7) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

8) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

9) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

10) Co to są "normalne godziny pracy"?

11) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

12) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

13) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

14) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

15) Czy wymagane jest informowanie i konsultacja między pracodawcą a pracownikami w sprawach istotnych dla warunków pracy?

16) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

17) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

18) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

19) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

20) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

21) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

22) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.