Kurs egzaminacyjny dla Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

2) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

3) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

4) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

5) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

6) Czy wymagane jest informowanie i konsultacja między pracodawcą a pracownikami w sprawach istotnych dla warunków pracy?

7) Co to są "normalne godziny pracy"?

8) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

9) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

10) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

11) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

12) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

13) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

14) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

15) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

16) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

17) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

18) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

19) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

20) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

21) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

22) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.