Kurs egzaminacyjny dla Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

2) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

3) Czy wymagane jest informowanie i konsultacja między pracodawcą a pracownikami w sprawach istotnych dla warunków pracy?

4) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

5) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

6) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

7) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

8) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

9) Co to są "normalne godziny pracy"?

10) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

11) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

12) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

13) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

14) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

15) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

16) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

17) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

18) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

19) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

20) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

21) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

22) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.