Kurs egzaminacyjny dla Produksjon av dyrefor

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

2) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

3) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

4) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

5) Czy wymagane jest informowanie i konsultacja między pracodawcą a pracownikami w sprawach istotnych dla warunków pracy?

6) Co to są "normalne godziny pracy"?

7) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

8) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

9) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

10) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

11) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

12) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

13) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

14) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

15) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

16) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

17) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

18) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

19) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

20) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

21) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

22) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.