Kurs egzaminacyjny dla Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

2) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

3) Czy wymagane jest informowanie i konsultacja między pracodawcą a pracownikami w sprawach istotnych dla warunków pracy?

4) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

5) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

6) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

7) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

8) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

9) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

10) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

11) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

12) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

13) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

14) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

15) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

16) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

17) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

18) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

19) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

20) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

21) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

22) Co to są "normalne godziny pracy"?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.