Kurs egzaminacyjny dla Kontorvirksomhet

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Co to są "normalne godziny pracy"?

2) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

3) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

4) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

5) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

6) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

7) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

8) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

9) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

10) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

11) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

12) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

13) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

14) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

15) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

16) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

17) Czy wymagane jest informowanie i konsultacja między pracodawcą a pracownikami w sprawach istotnych dla warunków pracy?

18) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

19) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

20) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

21) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

22) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.