Kurs egzaminacyjny dla Hotell og restaurantvirksomhet

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

2) Co to są "normalne godziny pracy"?

3) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

4) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

5) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

6) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

7) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

8) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

9) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

10) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

11) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

12) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

13) Kto jest odpowiedzialny za organizowanie i umożliwianie pracy w stosunku do wieku, kompetencji i zdolności do zatrudnienia pracownikom?

14) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

15) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

16) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

17) Od 1 lipca 2015 roku, na jak długo można zatrudnić osobę czasowo?

18) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

19) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

20) Jak często należy przeprowadzać szkolenie BHP (norweskie HSE)?

21) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

22) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

23) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

24) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

25) Które branże są istotne dla projektu SHA (SHA-odpowiednik HSE dotyczący pracy na budowie)?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.