Kurs egzaminacyjny dla Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

2) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

3) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

4) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

5) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

6) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

7) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

8) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

9) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

10) Od 1 lipca 2015 roku, na jak długo można zatrudnić osobę czasowo?

11) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

12) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

13) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

14) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

15) Kto jest odpowiedzialny za organizowanie i umożliwianie pracy w stosunku do wieku, kompetencji i zdolności do zatrudnienia pracownikom?

16) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

17) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

18) Jak często należy przeprowadzać szkolenie BHP (norweskie HSE)?

19) Które branże są istotne dla projektu SHA (SHA-odpowiednik HSE dotyczący pracy na budowie)?

20) Co to są "normalne godziny pracy"?

21) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

22) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

23) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

24) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

25) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.