Kurseksamen for Frisør, kroppspleie og helsestudio

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Hva er en SHA plan?

22) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

23) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

Firmanavnet som skal stå på kursbeviset.
Navnet til vedkommende kursbeviset skal utstedes til
Din personlige epost adresse. Unngå generiske adresser som 'post@firma.no'
Hvis du vil ha kursbeviset sendt til en annen adresse, oppgi den her
E-post til fakturamottak eller annet som også skal motta fakturaen.
Referanse, Prosjekt eller Kode knyttet til fakturaen.
Ved å bekrefte skjemaet godtar du også våre tjenestevilkår og personvernpolitikk.