Kurseksamen for Engroshandel med kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Hva er en SHA plan?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

Firmanavnet som skal stå på kursbeviset.
Navnet til vedkommende kursbeviset skal utstedes til
Hvis du vil ha kursbeviset sendt til en annen adresse, oppgi den her
Din personlige epost adresse. Unngå generiske adresser som 'post@firma.no'
Hvis fakturaen også skal sendes til en egen e-postadresse
Ved å bekrefte skjemaet godtar du også våre tjenestevilkår og personvernpolitikk.