Kurseksamen for Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

10) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Hva er en SHA plan?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

Firmanavnet som skal stå på kursbeviset.
Navnet til vedkommende kursbeviset skal utstedes til
Hvis du vil ha kursbeviset sendt til en annen adresse, oppgi den her
Din personlige epost adresse. Unngå generiske adresser som 'post@firma.no'
Hvis fakturaen også skal sendes til en egen e-postadresse
Ved å bekrefte skjemaet godtar du også våre tjenestevilkår og personvernpolitikk.