Kurseksamen for Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Trenger alle bedrifter verneombud?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Hva er en SHA plan?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort