Kurs egzaminacyjny dla Bergverksdrift

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

2) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

3) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

4) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

5) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

6) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

7) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

8) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

9) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

10) Od 1 lipca 2015 roku, na jak długo można zatrudnić osobę czasowo?

11) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

12) Które branże są istotne dla projektu SHA (SHA-odpowiednik HSE dotyczący pracy na budowie)?

13) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

14) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

15) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

16) Kto jest odpowiedzialny za organizowanie i umożliwianie pracy w stosunku do wieku, kompetencji i zdolności do zatrudnienia pracownikom?

17) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

18) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

19) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

20) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

21) Jak często należy przeprowadzać szkolenie BHP (norweskie HSE)?

22) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

23) Co to są "normalne godziny pracy"?

24) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

25) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.