Kurs egzaminacyjny dla Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Które branże są istotne dla projektu SHA (SHA-odpowiednik HSE dotyczący pracy na budowie)?

2) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

3) Kto jest odpowiedzialny za organizowanie i umożliwianie pracy w stosunku do wieku, kompetencji i zdolności do zatrudnienia pracownikom?

4) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

5) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

6) Jak często należy przeprowadzać szkolenie BHP (norweskie HSE)?

7) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

8) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

9) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

10) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

11) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

12) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

13) Od 1 lipca 2015 roku, na jak długo można zatrudnić osobę czasowo?

14) Co to są "normalne godziny pracy"?

15) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

16) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

17) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

18) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

19) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

20) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

21) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

22) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

23) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

24) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

25) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.