Kurs egzaminacyjny dla Avfall og gjenvinning

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

2) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

3) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

4) Co to są "normalne godziny pracy"?

5) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

6) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

7) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

8) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

9) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

10) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

11) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

12) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

13) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

14) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

15) Które branże są istotne dla projektu SHA (SHA-odpowiednik HSE dotyczący pracy na budowie)?

16) Od 1 lipca 2015 roku, na jak długo można zatrudnić osobę czasowo?

17) Jak często należy przeprowadzać szkolenie BHP (norweskie HSE)?

18) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

19) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

20) Kto jest odpowiedzialny za organizowanie i umożliwianie pracy w stosunku do wieku, kompetencji i zdolności do zatrudnienia pracownikom?

21) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

22) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

23) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

24) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

25) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.