Kurs egzaminacyjny dla Akvakultur

Wybierz wariant dla każdego pytania I kliknij 'Dalej'.

0%

1) Czy wymagane jest informowanie i konsultacja między pracodawcą a pracownikami w sprawach istotnych dla warunków pracy?

2) Czy wszystkie firmy mają Komisję środowiska/warunków pracy?

3) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

4) Czy pracodawca posiada rejestr urazów / chorób, które pojawiły się u pracowników w trakcie wykonywania pracy ?

5) Czy pracownicy powinni otrzymać pisemną umowę o pracę?

6) Kto powinien mieć dostęp do rejestru urazów i chorób, które wystąpiły w trakcie wykonywania pracy?

7) Czy dyskryminacja ze względu na wiek jest dozwolona?

8) Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie systematycznej profilaktyki i kontroli zwolnień chorobowych w firmie?

9) Czy pracownicy są zobowiązani do wnoszenia wkładu w HSE (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)?

10) Czy Pracodawca nakłada na Przedstawicieli bezpieczeństwa (i wszelkich doradców) poufność?

11) Ile dodatkowo do wynagrodzenia może otrzymać Pracownik wykonujący nadgodziny?

12) Kto jest odpowiedzialny za organizowanie i umożliwianie pracy w stosunku do wieku, kompetencji i zdolności do zatrudnienia pracownikom?

13) Od 1 lipca 2015 roku, na jak długo można zatrudnić osobę czasowo?

14) Czy wszystkie firmy muszą mieć Przedstawicieli bezpieczeństwa?

15) Co to są "normalne godziny pracy"?

16) Jak często należy przeprowadzać szkolenie BHP (norweskie HSE)?

17) Ile godzin nadliczbowych, może nałożyć Pracodawca?

18) Czy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie aktywności fizycznej dla swoich pracowników?

19) Które branże są istotne dla projektu SHA (SHA-odpowiednik HSE dotyczący pracy na budowie)?

20) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie i kontrolowanie systemów kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

21) Czy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin i pracownicy tymczasowi są objęci ustawą antydyskryminacyjną?

22) Kto ma obowiązek udowodnienia, że zgłoszenie o niedopuszczalnych warunkach dzieje się zgodnie z przepisami

23) Czy zagraniczni pracownicy muszą mieć stałe miejsce pobytu w Norwegii (muszą być rezydentami)?

24) Czy firma zatrudniająca dwóch pracowników wymaga wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej?

25) Czy Przedstawiciele bezpieczeństwa mają prawo przerwać trwające prace?

26) Kto ma prawo do urlopu szkoleniowego?

Company name on the issued diploma.
Name that the diploma will be issued to.
Your personal e-mail address. Avoid generic addresses like 'post@firma.no'
If you want the diploma mailed to a different address, please update here.
Reference or project reference visible on invoice for accounting purposes.
If you have a campaign code or coupon, please insert here.
By submitting this form you accept our terms, conditions and privacy policy.