Wybierz sector biznesowy

Aby test był właściwy, wybierz swój sektor biznesowy:

Akwakultura (Akvakultur)

branża obejmująca wszystkie formy akwakultury (pozyskiwanie żywności ze środowiska wodnego), zawiera również rzeźnie, uprawy, hodowle, rybołówstwo i łowiectwo

Budownictwo (Anleggsbransjen)

przemysł obejmujący budowanie i przebudowę obiektów budowlanych

Odpady (Avfall og gjenvinning)

branża obejmująca zbiórkę, odbiór, przechowywanie, przetwarzanie, recykling i inne rodzaje obchodzenia się z odpadami niebezpiecznymi i normalnymi

Przemysł ściekowy (Avløpsbransjen )

przemysł obejmujący instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ściekowe

Przedszkola i inne usługi opieki społecznej bez zakwaterowania (Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud)

branża obejmująca usługi opiekuńcze bez mieszkania

Agencje pogrzebowe, krematoria i cmentarze (Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder)

przemysł obejmujący agencje pogrzebowe, krematoria i obsługę cmentarzy

Stacje benzynowe (Bensinstasjoner)

branża dotycząca sprzedaży paliwa

Górnictwo (Bergverksdrift)

przemysł obejmujący górnictwo, kamieniołomy i powiązane przedsiębiorstwa

Firmy budowlane (Byggebransjen)

budownictwo ogólne, w tym stolarstwo

Budowa i naprawa statków, promów, platform wiertniczych i olejowych (Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler)

obejmuje budowę i naprawę statków, promów, platform wiertniczych i pokrewnych

Sprzedaż (Detaljhandel)

obejmuje sklepy różnego rodzaju (m.in. sklepy spożywcze)

Dystrybucja gazu przez rurociągi (Distribusjon av gass gjennom ledningsnett)

obejmuje transport i dystrybucję gazu przez rurociągi, sprzedaż gazu rurociągowego konsumentom, agentom oraz sprzedawcom

Przemysł rozrywkowy (Drift av underholdningsvirksomhet)

rozrywka, pokazy i zabawa

Nieruchomości (Eiendomsdrift )

obejmuje prowadzenie i posiadanie nieruchomości

Elektryczność i ogrzewanie (Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning)

elektrycy i powiązane przedsiębiorstwa

Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk)

obejmuje handel hurtowy artykułami gospodarstwa domowego i artykułami konsumenckimi

Sprzedaż hurtowa produktów chemicznych (Engroshandel med kjemiske produkter)

obejmuje handel i dystrybucję produktów chemicznych

Fryzjerstwo, salony kosmetyczne i fitness (Frisør, kroppspleie og helsestudio)

działalności związane z pielęgnacją ciała, pięknem i zdrowiem

Produkcja graficzna (Grafisk produksjon)

przemysł obejmująca produkcję graficzną, projektowanie i reklamę

Handel motoryzacyjny (Handel med motorvogner)

obejmuje handel samochodami, ciężarówkami i innymi pojazdami mechanicznymi

Usługi i instytucje opieki zdrowotnej (Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon)

obejmuje szpitale, domy seniora (domy opieki nad osobami starszymi) itp.

Hotele i restauracje (Hotell og restaurantvirksomhet )

działalności związane z hotelarstwem, zakwaterowaniem, restauracjami, w tym kawiarnie i bary

Import, hurt (Import, engros og agentur)

handel hurtowy, import produktów i powiązane przedsiębiorstwa

Informacja i komunikacja (Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet)

obejmuje wydawców, agencje prasowe, produkcje filmowe, produkcje dźwiękowe, itp.

Grupy udziałowe (Interesseorganisasjoner)

obejmuje organizacje polityczne, religijne, środowiskowe i pracownicze

Rolnictwo (Jordbruk)

obejmuje hodowlę bydła, plantacje itd.

Działalność biurowa (Kontorvirksomhet)

obejmuje wszystkie rodzaje działalności biurowej

Przechowywanie (magazynowanie), transport, parking (Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg)

obejmuje agencje transportu kontenerowego, terminale wysyłkowe, parkingi itp.

Transport naziemny (Landtransport)

obejmuje transport drogowy i kolejowy osób oraz towarów

Obróbka powierzchni metalowych (Overflatebehandling av metaller)

obejmuje piaskowanie, malowanie, polerowanie itp.

Poczta i dystrybucja (Post- og distribusjonsvirksomhet )

usługi pocztowe, kurierzy itp.

Prywatne grupy dochodzeniowe i służba bezpieczeństwa (Privat etterforskning og vakttjeneste)

wszelkiego rodzaju firmy zajmujące się bezpieczeństwem

Produkcja przemysłowa (Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon)

obejmuje wszelkiego rodzaju produkcję przemysłową nie wymienioną w pozostałych kategoriach oraz produkcję mebli

Produkcja żywności zwierzęcej (Produksjon av dyrefor)

dotyczy produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ryb

Produkcja maszyn i urządzeń elektrycznych (Produksjon av elektriske maskiner og apparater)

obejmuje silniki, generatory, kable, baterie, oświetlenie itp.

Produkcja szkła, betonu i tynku (Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer)

w przemyśle są również wyroby ceramiczne, kreda itp.

Produkcja gumy i tworzyw sztucznych (Produksjon av gummi og plastprodukter)

zawiera wszystkie typy wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Produkcja chemiczna (Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter)

wszystkie rodzaje produkcji chemicznej, w tym produkty farmaceutyczne

Produkcja komputerowa (Produksjon av kontor- og datamaskiner)

obejmuje inne typy urządzeń biurowych obok zwykłych komputerów

Produkcja maszyn i urządzeń (Produksjon av maskiner og utstyr)

obejmuje części silnikowe z wyjątkiem silników do pojazdów i samolotów

Metalurgia (Produksjon av metaller)

obejmuje całą produkcję surowców metalowych

Produkcja wyrobów metalowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr)

dotyczy wszystkich rodzajów wyrobów metalowych

Produkcja żywności i napojów (Produksjon av næringsmidler og drikkevarer)

dotyczy również obróbki mięsa

Produkcja papieru (Produksjon av papir og papirvarer)

dotyczy surowców do produkcji papieru oraz produktów gotowych do sprzedaży detalicznej

Produkcja aparatów fotograficznych i urządzeń transmisyjnych (Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr)

przemysł obejmuje również inne urządzenia transmisyjne

Produkcja odzieży (Produksjon av tekstiler, lær og klær)

obejmuje produkcję tkanin, ubrań i innych wyrobów włókienniczych

Turystyka i rekreacja (Reiseliv og fritidsvirksomhet)

wszystkie powiązane przedsiębiorstwa

Sprzątanie (Renhold)

wszystkie rodzaje czyszczenia, zarówno prywatne jak i przemysłowe, a także zwalczanie szkodników

Sprzedaż i serwis motocykli (Reparasjon og handel med motorsykler)

dotyczy wszystkich działalności związanych z motocyklami

Leśnictwo (Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk)

obejmuje zalesianie (sadzenie), wylesianie oraz wycinkę drzew

Sport (Sport og idrett)

kluby sportowe, zajęcia oraz obiekty sportowe

Prace badawcze, testowanie i analiza (Teknisk forskning, prøving og analyse)

dotyczy prac badawczych naturalnych i technicznych

Przemysł drzewny (Trelastindustrien)

wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się drew

Edukacja (Undervisning)

wszystkie rodzaje nauczania i edukacji

Dystrybucja wody (Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann)

wszystkie przedsiębiorstwa wodne

Mycie i czyszczenie (Vaskeri og renseri )

wszelkiego rodzaju firmy zajmujące się myciem i czyszczeniem

Pielęgnacja i naprawa pojazdów (Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, motorer og mekaniske installasjoner)

warsztaty samochodowe itp.

Weterynarze i opieka zdrowotna zwierząt (Veterinær- og andre dyrehelsetjenester)

dotyczy również dziedziny morskiej, istot żyjących w wodzie

Praca na morzu (Offshore)

wykonywanie pracy na morzu na platformach i statkach