Choose business sector

For the test to be relevant, please choose your business sector:

Aquaculture (Akvakultur)

Bransjen omfatter all akvakulturvirksomhet, herunder slakting, kultivering, havbeite og oppdrett, fiske og fangst

Construction industry (Anleggsbransjen)

Bransjen omfatter bygging, vedlikehold og reparasjon av alle slags anlegg.

Waste and recycling (Avfall og gjenvinning)

Bransjen omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av farlig avfall og ordinært avfall

Plumbing industry (Avløpsbransjen )

Bransjen omfatter rør, avløp kloakk

Kindergartens, day centers and other social activities without accommodation (Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud)

Bransjen omfatter omsorgstjenester uten botilbud

Undertakers, crematoriums and cemeteries (Begravelsesbyråer, krematorier og kirkegårder)

Bransjen omfatter begravelses-byråer, krematorier og drift av kirkegårder og gravlunder

Gas Stations (Bensinstasjoner)

Bransjen omfatter drift av bensinstasjoner

mining (Bergverksdrift)

Bransjen omfatter bergverk, steinbrudd og relaterte bransjer

The construction industry (Byggebransjen)

Omfatter byggebransjen generelt inkludert tømrer og snekkervirksomhet

Construction and repair of ships, boats, oil platforms and modules (Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler)

Omfatter bygging or reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Retail (Detaljhandel)

Omfatter virksomheter som driver detaljhandel med bredt vareutvalg, som dagligvarehandel og butikk

Distribution of gaseous fuels through mains (Distribusjon av gass gjennom ledningsnett)

Omfatter transport og distribusjon av gass gjennom rørledninger, salg av gass via rørledninger til forbruker og gassmeklere eller agenter som formidler salg av gass via distribusjonsnett drevet av andre

Operation of entertainment activities (Drift av underholdningsvirksomhet)

Show og underholdningsbransjen

Property management (Eiendomsdrift )

Omfatter drift og eie av fast eiendom

Electricity and district heating supply (Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning)

For elektrikere og relaterte bransjer

Wholesale of household goods for personal use (Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk)

Omfatter handel av personlige forbruksartikler

Engroshandel med kjemiske produkter (Engroshandel med kjemiske produkter)

Omfatter handel og omsetning av kjemiske produkter

Hairdresser, body care and fitness (Frisør, kroppspleie og helsestudio)

Bransjer relatert til kropspleie, skjønnhet og helse.

Graphic production (Grafisk produksjon)

Bransjen omfatter grafisk produksjon, design, reklame o.l.

Trade of motor vehicles (Handel med motorvogner)

Omfatter kjøp/salg med biler, varebiler og andre kjøretøy.

Healthcare and care activities in institution (Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon)

Omfatter helse og omsorgstjenester i institusjon

Hotel and restaurant business (Hotell og restaurantvirksomhet )

Virksomhet relatert til hotell-, overnatting-, serveringsvirksomhet, inkludert kafe, kiosk og bar

Import, wholesale and agency (Import, engros og agentur)

Handel, import, engros, agentur relatert virksomhet

Information and communication activities (Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet)

Omfatter forlag, produksjon av film, dvd, cd, reproduksjon av lydopptak, videoer m.v. Videre omfattes nyhetsbyrå, it-konsulenter, telekommunikasjonsvirksomhet, teleoperatører, radio- og fjernsynsvirksomhet

Interest groups and organisations (Interesseorganisasjoner)

Bransjen omfatter politiske, religiøse, arbeidstaker, arbeidsgiver, livssyns, miljøvernorganisasjoner m.m.

Agriculture (Jordbruk)

Bransjen omfatter husdyrhold og planteproduksjon. f.eks gårdsbruk eller landbruk

Office activities (Kontorvirksomhet)

Bransjen omfatter all kontorvirksomhet

Storage, loading, unloading, parking, toll and docks (Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg)

omfatter gods og transportsentraler, containerterminaler, parkeringsplasser, parkeringshus og båtopplag, bomstasjoner, havne- og kaianlegg,mm.

Land transport (Landtransport)

Bransjen omfatter all transport på vei og jernbane, inkludert buss, taxi og annen personbefordring, dyretransport og annen transport av gods.

Surface treatment of metals (Overflatebehandling av metaller)

Bransjen omfatter sandblåsing, rensing av metall, industrilakkering, galvanisering, forkromming, belegging av plast, emaljering, farging, gravering og trykking av metall, herding og glanssliping av metall.

Postal and courier activities (Post- og distribusjonsvirksomhet )

Bransjen omfatter post- og distribusjonsvirksomhet, budtjenester og liknende.

Private investigation and security activities (Privat etterforskning og vakttjeneste)

Bransjen omfatter privat etterforskning og vakttjeneste.

Manufacturing - general industrial production and furniture production (Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon)

Bransjen omfatter industriproduksjon som ikke er nevnt annet sted, samt produksjon og restaurering av møbler.

Production of animal feeds (Produksjon av dyrefor)

Bransjen omfatter produksjon av dyrefôr.

Manufacture of electrical machinery and apparatus (Produksjon av elektriske maskiner og apparater)

Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer, elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler, isolert ledning og kabel, akkumulatorer, batterier, alarmsystem, belysningsutstyr og elektriske lamper m.m

Production of glass, cement, gypsum, concrete etc. (Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer)

Bransjen omfatter produksjon av glass, keramiske produkter, byggevarer av brent leire, sement, kalk, gips, betong og andre ikke-metallholdige mineralprodukter

Manufacture of rubber and plastic products (Produksjon av gummi og plastprodukter)

Bransjen omfatter produksjon, regummiering og vulkanisering av dekk og slanger til dekk, produksjon av halvfabrikata, plastemballasje, byggevarer av plast, og plast- og gummiprodukter ellers.

Manufacture of chemicals and chemical products (Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter)

Produksjon av kjemiske råvarer, plantevern-, skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter, farmasøytiske råvarer og preparater, maling, lakk, mm.

Manufacture of office machinery and computers (Produksjon av kontor- og datamaskiner)

Bransjen omfatter produksjon av kontor- og datamaskiner og utstyr til kontor- og datamaskiner.

Manufacture of machinery and equipment (Produksjon av maskiner og utstyr)

Bransjen omfatter produksjon og reparasjon av kraftmaskiner og utstyr, unntatt motorer til motorvogner og luftfartøy.

Production of metals (Produksjon av metaller)

Bransjen omfatter produksjon og støping av jern, stål, aluminium og andre lettmetaller, edelmetaller og tungmetaller, legeringer og halvfabrikater.

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr)

Produksjon av metallkontruksjoner, bygningsartikler av metall, cicterner, tanker, radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg, smiing, stansing, pulvermetallurgi, produksjon av kjøkkenredskaper, håndverktøy, skruer, muttere, mm.

Manufacture of food products and beverages (Produksjon av næringsmidler og drikkevarer)

Bransjen omfatter all produksjon av næringsmidler, herunder drikkevarer. Slakting omfattes også av denne bransjen.

Production of paper and paper products (Produksjon av papir og papirvarer)

Bransjen omfatter produksjon av papirmasse, papir, papp og varer av papir og papp.

Manufacture of radio, television and camera equipment (Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr)

Bransjen omfatter produksjon av radio-, fjernsyns- og annet kommunikasjonsutstyr.

Manufacture of textiles, leather and clothing (Produksjon av tekstiler, lær og klær)

Produksjon av garn og tråd, veving, etterbehandling og annen produksjon av tekstiler, trikotajse, klær, tepper og andre tekstilvarer.

Travel and leisure activities (Reiseliv og fritidsvirksomhet)

Omfatter aktivitets- og opplevelsesselskaper, reisebyrå, turistkontor, reisearrangørtjeneste

Cleaning and housekeeping services (Renhold)

Bransjen omfatter rengjøringsvirksomhet (vasking) i offentlige og private virksomheter samt skadedyrbekjempelse.

Repair and trade of motorcycles (Reparasjon og handel med motorsykler)

Bransjen omfatter reparasjon av motorsykler og handel med motorsykler og deler til motorsykler.

Forestry and logging (Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk)

Omfatter avvirking av skog, utplanting og gjødsling av skogplanter, rydding, ugraskontroll og avstandsregulering mm.

Sports (Sport og idrett)

Drift av idrettsanlegg, drift av idrettslag og klubber, rideskoler, ridestaller, veddeløpsbaner, instruktør- og trenervirksomhet, drift av alpinanlegg mm.

Technical research, testing and analysis (Teknisk forskning, prøving og analyse)

Bransjen omfatter forskning og utvikling innen natur og teknikk, teknisk prøving, analyse og teknisk konsulentvirksomhet.

Wood Manufacturing (Trelastindustrien)

Bransjen omfatter virksomheter som produkserer trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler. Inkludert saging, høvling og produksjon av finer og laminat mm.

Teaching and instruction (Undervisning)

Bransjen omfatter alle typer skoler og annen undervisningsvirksomhet

Water supply - collection, distribution and treatment of water (Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann)

Bransjen omfatter vannforsyning.

Laundry and dry cleaning (Vaskeri og renseri )

Bransjen omfatter de som driver vaskeri- og renserivirksomhet.

Maintenance and repair of motor vehicles (Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, motorer og mekaniske installasjoner)

Omfatter alminnelig sørvisettersyn og reparasjon av mekaniske og ikke-mekaniske deler, f.eks. bil- og båt verksted, mekaniker, maskiner.

Veterinary and other animal healthcare (Veterinær- og andre dyrehelsetjenester)

Bransjen omfatter veterinærer, dyrepleiere, seminpersonell, fiskehelsebiologer og andre dyrehelsearbeidere.

Offshore (Offshore)

Arbeid offshore på plattformer og skip