HMS kurs for verneombud

Verneombud skal ha tilstrekkelig kunnskap og opplæringutføre vervet på en forsvarlig måte. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at verneombudet får den nødvendige opplæringen gjennom verneombudskurs. I utgangspunktet skal verneombudskurs være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid. Dette kurset er nettopp et alternativ til 40-timerskurs for verneombud. En mal til en skriftlig avtale mellom partene kan lastes ned her. Denne må fylles ut og oppvevares av bedriften. Det anbefales å underskrive denne avtalen før man setter igang med verneombudskurset.

Målgruppe

Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Krav til forkunnskaper

Ingen

Pris

kr. 1990,- ekskl. MVA. Faktureres ved bestått kurs. Faktura sendes pr e-post.

Innhold

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
  • Inkluderende arbeidsliv

Kurset er også tilgjengelig på engelsk.

Våre kunder mener:

(5 / 5)

Slik går du frem