(4.9/5)
1990,- kr.
Krever ikke påmelding
Verneombud/AMU
1-4 timer

Verneombudskurset er et alternativ til det vanlige 40-timerskurset for verneombud.

Verneombud skal ha tilstrekkelig kunnskap og opplæring til å utføre vervet på en forsvarlig måte. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at verneombudet får den nødvendige opplæringen gjennom verneombudskurs.

I utgangspunktet skal opplæringen for verneombud være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i de fleste tilfeller avtale kortere opplæringstid dersom forholdene tillater det og risikobildet er begrenset.

Dette HMS kurset er nettopp et alternativ til vanlig 40-timerskurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Det må skrives en avtale som dokumenterer at partene finner det hensiktsmessig å velge alternativt verneombudskurs. En mal til en skriftlig avtale mellom partene kan lastes ned her. Denne må fylles ut, sammen med en forsvarlighetsvurdering, og oppbevares av bedriften.

Det anbefales å underskrive denne avtalen før man setter igang med verneombudskurset.

Målgruppe for HMS-kurset

Dette er et HMS kurs for Verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgte og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kan også være relevant for HMS og HR roller.

Hva koster HMS kurset?

kr. 1990,- ekskl. MVA.
Faktureres første etter bestått kurs. Faktura sendes pr e-post.
Kan også betales med kredittkort.

Hvor lang tid tar det?

 • Avhengig av eksisterende kunnskapsnivå, bransje og risiko profil tar kurset 1-4 timer å gjennomføre. Kunnskapstesten må gjennomføres i sammenheng, men kursmaterialet kan leses i bolker.
 • Det kreves ingen påmelding på forhånd.

Hva inneholder verneombudskurset?

I verneombudskurset gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

 • Arbeidsmiljøloven (AML) og dens forskrifter
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS arbeid
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Internkontroll og Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorer, Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
 • Inkluderende arbeidsliv

Hva får du etter bestått HMS kurs?

 • Godkjent HMS kursbevis som dokumenterer HMS opplæring for verneombud.
 • Tilgang til internkontrollsystem og verktøykasse for vernearbeidet.

Verneombudskurset er også tilgjengelig på engelsk og polsk.

Start Kurset