(4.9/5)
1990,- kr.
Krever ikke påmelding
Verneombud/AMU
1-4 timer

Verneombudskurset er et alternativ til det vanlige 40-timerskurset for verneombud.

Verneombud skal ha tilstrekkelig kunnskap og opplæring til å utføre vervet på en forsvarlig måte. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at verneombudet får den nødvendige opplæringen gjennom verneombudskurs.

I utgangspunktet skal opplæringen for verneombud være på minst 40 timer, men partene kan avtale kortere opplæringstid dersom forholdene tillater det og risikobildet er begrenset. (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-19)

Dette HMS kurset er nettopp et alternativ til vanlig 40-timerskurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Det må skrives en avtale som dokumenterer at partene finner det hensiktsmessig å velge tilpasset verneombudskurs. En mal til en slik avtale mellom partene kan lastes ned her. Denne må fylles ut, sammen med en forsvarlighetsvurdering, og oppbevares av bedriften slik at den kan fremvises Arbeidstilsynet ved tilsyn.

Det anbefales å underskrive denne avtalen før man setter igang med verneombudskurset.

Målgruppe for HMS-kurset

Dette er et HMS kurs for Verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgte og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kan også være relevant for HMS og HR roller.

Hva koster HMS kurset?

kr. 1990,- ekskl. MVA.
Faktureres først etter bestått kurs. Faktura sendes pr e-post.
Kan også betales med kredittkort.

Vi tilbyr også rabattavtaler dersom flere i bedriften skal gjennomføre HMS opplæring.

Hvor lang tid tar det?

 • Avhengig av eksisterende kunnskapsnivå, bransje og risiko profil tar kurset 1-4 timer å gjennomføre. Kunnskapstesten må gjennomføres i sammenheng, men kursmaterialet kan leses i bolker.
 • Det kreves ingen påmelding på forhånd.

Hva inneholder verneombudskurset?

I verneombudskurset gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

 • Arbeidsmiljøloven (AML) og dens forskrifter
 • Verneombudets oppgaver og plikter
 • Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid, risikovurdering
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Målrettet HMS arbeid
 • Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Internkontroll og Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorer, Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
 • Inkluderende arbeidsliv

Hva får du etter bestått HMS kurs?

 • Godkjent HMS kursbevis som dokumenterer HMS opplæring for verneombud.
 • Tilgang til internkontrollsystem og verktøykasse for vernearbeidet.

Verneombudskurset er også tilgjengelig på engelsk og polsk.

Start Kurset