(4.6/5)
1990,- kr.
Krever ikke påmelding
Ledere
1-4 timer

HMS kurs for bedriftens øverste leder er obligatorisk. Våre HMS kurs for ledere (lederkurs) forholder seg til de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt av myndighetene og i henhold til Arbeidstilsynets veiledning, med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven §3-5.

Lederkurset er alltid oppdatert i takt med endringer i lover og forskrifter.

Kurset dokumenteres med gyldig kursbevis for gjennomført HMS opplæring for ledere i henhold til offentlige krav. Tilvalg for nettbasert internkontrollsystem er også inkludert.

Målgruppe

Bedriftens øverste leder (daglig leder) og ansatte med ledende stillinger og personalansvar.

Krav til forkunnskaper

Ingen. Kurset er tilpasset ledere med lite eller ingen forkunnskap.

Pris

kr. 1990,- ekskl. MVA. Faktureres ved bestått kurs. Faktura sendes pr e-post eller EHF. Fakturaen kan også betales med kort.

Innhold

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.
 • Innføring i systematisk HMS arbeid og internkontroll.
 • Kunnskap om:
  • Arbeidsgivers plikter.
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
  • Verneombudets funksjon og oppgaver.
  • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
  • Bedriftshelsetjenestens funksjon.
  • Ergonomi på arbeidsplassen.

Kurset er også tilgjengelig på engelsk og polsk.

Start Kurset