(4.6/5)
1990,- kr.
Krever ikke påmelding
Ledere
1-4 timer

HMS kurs for bedriftens øverste leder er obligatorisk. Våre HMS kurs forholder seg til de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt av Arbeidstilsynet, og er alltid oppdatert i takt med endringer i lover og forskrifter.

Kurset dokumenteres med kursbevis for gjennomført HMS opplæring for ledere.

Målgruppe

Bedriftens øverste leder (daglig leder) og ansatte med ledende stillinger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Pris

kr. 1990,- ekskl. MVA. Faktureres ved bestått kurs. Faktura sendes pr e-post.

Innhold

 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
 • Kunnskap om:
  • Arbeidsgivers plikter.
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
  • Verneombudets funksjon og oppgaver.
  • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
  • Bedriftshelsetjenestens funksjon.

Kurset er også tilgjengelig på engelsk og polsk.

Start Kurset