(4.6/5)
1990,- kr.
Krever ikke påmelding
Ansatte
1-4 timer

Det generelle HMS kurset er for deg som ikke nødvendigvis er leder eller verneombud i bedriften, men likevel ønsker å dokumentere din kompetanse innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Er du leder og ønsker å øke bevisstheten rundt HMS i din bedrift, passer dette kurset også for dine ansatte. Vi tilbyr også grupperabatter.

Dette kurset fungerer på samme måte som våre andre kurs, men har en mer generell tilnærming som sikrer god HMS kompetanse blant ansatte.

Stadig flere bedrifter har økt fokus på HMS for å oppnå økt lønnsomhet, trivsel og omdømme.

Kunnskap om hvordan arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsutvikling henger sammen, er nøkkelen for å oppnå en bedre arbeidsplass.

Ved å gi ansatte HMS-ansvar, oppnår man aktiv deltagelse gjennomgående i bedriften. Dette øker lønnsomhet og trivsel, og man er med på å sikre arbeidsplassen for fremtiden.

Hvorfor kan et generelt HMS kurs være nyttig? Det er flere grunner til det:

  • Skal du eller din bedrift svare på anbud, spesielt offentlige, stilles det ofte krav om å dokumentere at bedriften har et aktivt forhold til HMS.
  • Mellomledere eller arbeidstakere med spesielt ansvar kan ha behov for HMS kunnskap
  • Ofte kan HMS kurs være et godt tiltak i seg selv for et forbedret arbeidsmiljø
  • Egen kompetanseutvikling

Målgruppe

Alle ansatte i bedriften, uavhengig av stilling og ansvarsnivå.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Pris

kr. 1990,- ekskl. MVA. Faktureres ved bestått kurs.

Vi tilbyr også grupperabatter dersom flere ansatte i samme bedrift ønsker HMS kurs.

Innhold

  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Risikovurdering
  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
  • Inkluderende arbeidsliv

Kurset er også tilgjengelig på engelsk og polsk.

Start Kurset