HMS perm, Internkontrollsystem, HMS system på nett:
Internkontrollsystemet passer bra for små, mellomstore, og gjerne nystartede bedrifter og gir en god start på arbeidet med internkontroll i bedriften.

Når du gjennomfører ett av våre HMS nettkurs får du ett års fri tilgang til et nettbasert internkontroll-system. Internkontrollsystemet er en mal med det meste av informasjonen ferdig utfylt.

Priser
Første 12 måneder: kr. 0,-
Deretter, pr måned: kr. 39,-

Ingen bindingstid: Etter 12 måneder kan du når som helst avslutte tjenesten.

Nettbasert Interkontrollsystem

Nettbasert internkontrollsystem. Alt samlet på ett sted. Alltid oppdatert.

Med vårt nettbaserte HMS system, eller internkontrollsystem, slipper du bekymringen med å sørge for å holde det oppdatert til en hver tid. Vi tar jobben med å passe på at HMS systemet inneholder all dokumentasjonen som er påkrevd og at dette alltid er oppdatert. Din oppgave er å tilpasse detaljene til din bedrifts virke.

Hva inneholder internkontrollsystemet?

Internkontrollsystemet er bygget opp rundt kravene i internkontrollforskriften og veiledningen utarbeidet av Arbeidstilsynet og inneholder alle nødvendige deler uten at det blir overveldende. Omfanget av HMS systemet behøver ikke være så stort for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men kravet til systematisk HMS-arbeid og internkontroll er det samme for alle virksomheter.

Internkontrollsystemet inneholder verktøy for å dokumentere følgende forhold skriftlig (lovpålagt):

 • Målsetning for helse, miljø og sikkerhet.
 • Hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
 • Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
 • Hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).
 • Rutiner for å håndtere feil og mangler.
 • Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

I tillegg til dette inneholder systemet diverse skjemaer, maler, instrukser og rutiner til bruk i HMS arbeidet. Noen eksempler:

 • Skjemaer
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Skjema for risikoanalyse
  • Sjekkliste for årlig gjennomgang av HMS systemet
  • El-kontroll
  • Avviksrapport
  • Medarbeidersamtale
  • Handlingsplan
 • Avtaler
  • Egenerklæring om HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet)
  • Avtale om kontroll av EL installasjoner
  • Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
 • Instrukser
  • Instruks for bruk av arbeidsutstyr
  • Påbudt verneutstyr
  • Branninstruks

…og mer. HMS verktøyene er tilgjengelig for både ledere, verneombud, AMU medlemmer og andre som har tatt HMS grunnkurset.

Nedlastbar mal til internkontrollsystem

Dersom du ikke ønsker et nettbasert system, tilbyr vi også en mal som et nedlastbart word dokument. Dette koster 199,-kr.

Valget mellom nettbasert- og nedlastbart internkontrollsystem, gjøres når HMS kurset er bestått.

internkontroll system mal små bedrifter
Nedlastbart internkontrollsystem mal

Word-malen laster du ned etter bestått HMS kurs. Det nettbaserte HMS systemet lar deg så klart også laste ned PDF’er av hele internkontrollsystemet, skjemaer, rutiner og maler som du måtte ønske.

Kom i gang med HMS arbeidet i dag! Start med et HMS kurs!