Internkontrollforskriften og HMS arbeid

Internkontroll er betegnelsen på det kontinuerlige arbeidet med HMS i bedriften. Altså et systematisk arbeid for å fremme et bedre arbeidsmiljø. Dette arbeidet reguleres av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Internkontrollforskriften

Kravet til systematisk HMS-arbeid finnes i arbeidsmiljølovens § 3-1. Systematisk HMS-arbeid er et krav rettet mot alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, og utgjør kjernen i arbeidsmiljøaktiviteten i bedriften. Loven stiller krav både til hvordan HMS-arbeidet gjennomføres og hva det skal omfatte.

Det systematiske HMS-arbeidet skal være en kontinuerlig aktivitet. Ved å ha gode rutiner og arbeide planmessig med tiltak mot konkrete mål, vil arbeidsmiljøet stadig forbedres.

HMS-systemet i bedriften skal fange opp alle sider ved bedriftens arbeidsmiljø. HMS arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med verneombud, tillitsvalgt og ansatte. Internkontrollsystemet skal revideres med jevne mellomrom. I tillegg til det generelle kravet om HMS-arbeid i loven, stiller forskrift om Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid krav om kontinuerlig oppmerksomhet og dokumentasjon på seks områder:

  • Fastsette mål for HMS-arbeidet
  • Oversikt over organisasjon med ansvar, myndighet og oppgaver
  • Kartlegging av farer, problemer og vurdere risiko i arbeidsmiljøet samt utarbeide tiltak
  • Rutiner for å sikre god oppfølging av krav i regelverket
  • Overvåking av arbeidstakernes helse når det er nødvendig
  • Forebygging og oppfølging av sykefravær

Arbeidstilsynet har utgitt en veiledning som tar for seg internkontroll og hvordan komme best mulig i gang med dette. Veiledningen legger vekt på at internkontrollsystemet må tilpasses virket til hver enkelt bedrift. Etter at du har bestått HMS kurset på nettsidene våre, vil du, i tillegg til gyldig HMS kursbevis, få en mal til et internkontrollsystem. Dette internkontrollsystemet inneholder alle nødvendige elementer i henhold til Arbeidstilsynets veiledning og lar seg lett tilpasse til din bedrifts behov og virke.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort