HMS-håndbok, Internkontrollsystem, HMS system eller HMS rutiner. Kjært barn mange navn. Felles for alle betegnelsene er at det kontinuerlige og daglige HMS-arbeidet i bedriften skal dokumenteres. Dette reguleres av Internkontrollforskriften.

Online HMS håndbok

Vi vet at mange av våre kunder har satt pris på at de har fått en mal til Internkontrollsystem når HMS kurset er bestått. Denne malen til internkontrollsystemet passer fint for små bedrifter med begrenset risikobilde.

Nå har vi lansert et online internkontrollsystem!

Fordelen med dette er så klart at vi sørger for at all informasjon om lover, forskrifter og annet alltid er oppdatert slik at du kan fokusere på de delene som er spesielt for din bedrift og dens virke.

Internkontroll_online HMS håndbok på nett
Internkontrollsystemet er en mal der du fyller inn informasjon relevant for din bedrift.

Våre HMS kurs, også verneombudskurs, inkluderer ett års fri tilgang til systemet. Etter ett år kan du velge om du vil fortsette å bruke systemet eller om du vil avslutte. Prisen er bare 39kr per måned.

For verneombud inneholder internkontrollsystemet alle skjemaer, resurser og dokumenter verneombudet trenger i sitt virke. For eksempel er sjekkliste ved vernerunde, risikoanalyser og avviksrapporter inkludert. Disse malene forholder seg til kravene som Arbeidstilsynet stiller for internkontroll. 

For ledere som har gjennomført HMS kurset, inneholder nettjenesten en komplett mal ferdig utfylt med de generelle elementene for din bedrift og din bransje. Ytterligere tilpasning gjøres lett i nettleseren.