Når du gjennomfører HMS kurset på nett hos oss inkluderer vi ett år  gratis tilgang til HMS perm (internkontrollsystem) til bruk i det kontinuerlige HMS arbeidet i bedriften.

Internkontroll_online HMS håndbok på nett

HMS permen er utformet etter kravene og retningslinjene fra Arbeidstilsynet og inneholder alle dokumenter og maler som trengs for å dokumentere HMS arbeidet.

Permen er gratis og følger med uten forpliktelser når du har bestått HMS kurset. Etter ett år kan du selv velge om du vil fortsett med tjenesten eller avslutte.

Avhengig av virket til din bedrift kan det være enkelte deler som ikke er nødvendige. Samtidig krever andre deler spesiell fokus. Når dokumentet er fylt inn med relevant informasjon velger du selv om du vil skrive ut og oppbevare det i en perm, eller om du vil oppbevare det elektronisk. Sørg uansett for at det er lett tilgjengelig slik at du kan fremvise dette til Arbeidstilsynet ved tilsyn.

Her er en liste med noe av det som er inkludert i HMS permen:

 • Skjemaer
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Skjema for risikoanalyse
  • Sjekkliste for årlig gjennomgang av HMS systemet
  • El-kontroll
  • Avviksrapport
  • Medarbeidersamtale
  • Handlingsplan
  • Forsvarlighetsvurdering
 • Avtaler
  • Egenerklæring om HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet)
  • Avtale om kontroll av EL instalasjoner
  • Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
 • Instrukser
  • Innstruks for bruk av arbeidsutstyr
  • Påbudt verneutstyr
  • Branninnstruks

Det er internkontrollforskriften som regulerer kravene for internkontroll og innholdet i HMS permen.