Et velfungerende internkontrollsystem er minst like viktig som et HMS kursbevis når Arbeidstilsynet kommer på besøk.

Arbeidsliljøloven pålegger ledere å gjennomføre og dokumentere HMS opplæring. De aller fleste er klar over dette kravet. Men mange glemmer at HMS kurs er bare èn av flere ting Arbeidstilsynet kontrollerer ved tilsyn i din bedrift. En velfungerende internkontroll er minst like viktig!

hvorfor internkntroll?

Hvorfor er internkontroll så viktig?

Selvfølgelig er internkontroll viktig fordi internkontrollforskriften sier det at alle bedrifter er pålagt å dokumentere de kontinuerlige prosessene i bedriften relatert til helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll skal fremme kontinuerlig forbedring med tanke på

  • arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • vern mot forurensning
  • forsvarlig behandling av avfall

Bidrar til fornøyde ansatte

Når bedriften viser at de ansattes ve og vel er viktig, og at dette arbeides systematisk med å forbedre, gir dette et positivt signal til de ansatte. De føler seg trygge og verdsatte. Dette bidrar i sin tur til økt produktivitet, mindre «turnover» og at kompetanse forblir i bedriften.

Kunder og leverandører stiller krav til internkontroll

I det offentlige har det vært vanlig lenge, men stadig flere private aktører stiller nå krav om at forretningspartnere skal dokumentere at de tar helse og miljø sikkerhet på alvor. Dette gjøres da gjennom et internkontrollsystem. Deler av systemet legges da frem i tilbud, og svar på forespørsler eller som vedlegg i avtaler.

Har ikke bedriften et tilstrekkelig godt internkontrollsystem, står man i fare for å bli diskvalifisert.

Fokus på kvalitet

At man hele tiden kontrollerer seg selv gir et inntrykk av at bedriften er kvalitetsbevisst. Dette forplanter seg både internt blant ansatte, men også eksternt i markedet blant kunder, partnere og potensielle fremtidige ansatte.

Skikkelig internkontroll gir viktige bidrag til kontinuerlig forbedring i virksomheten og til god kvalitet i ledelsens beslutningsgrunnlag

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med: