Internkontrollsystem

Når du fullfører HMS kurset hos oss, får du ikke bare det påkrevde kursbeviset, men vi har også gjort det lettere for deg å dokumentere internkontroll (det kontinuerlige HMS arbeidet) i din bedrift gjennom et internkontrollsystem og en rekke andre dokumenter. Disse dokumentene får du tilgnag til etter at HMS kuret er bestått.

Internkontroll: Utdrag fra vårt Internkontrollsystem ved bestått HMS kurs.

Internkontroll: Utdrag fra vårt Internkontrollsystem ved bestått HMS kurs

Hva er internkontroll?

Internkontroll er benevnelsen på alt HMS relatert arbeid i bedriften. En annen benevnelse som ofte blir brukt er systematisk HMS arbeid. Det hele kan kanskje høres omfattende ut, men det er egentlig ganske enkelt. Det hjelper å tenke på internkontrollsystemet som en «huskeliste». Interkontrollsystemet hjeler deg å sette fokus på de riktige og viktige tingene, samt sette krav til egen virksomhet og hvordan håndtere situasjoner når – eller før – de oppstår.Det er daglig leder som plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift.

Det er også viktig å huske på at for Arbeidstilsynet er et internkontrollsystem og bevis på at internkontroll er implementert i bedriften, vel så viktig som selve HMS kursbeviset.

Internkontroll er kvalitetssikring. Dette skal dokumenteres skriftlig. Internkontrollsystemet du får ved bestått HMS kurs er utformet med tanke på dette.

Dokumentene som inngår i Internkontrollsystemet då får etter bestått HMS kurs hos oss er blant annet:

 • Skjemaer
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Skjema for risikoanalyse
  • Sjekkliste for årlig gjennomgang av HMS systemet
  • El-kontroll
  • Avviksrapport
  • Medarbeidersamtale
  • Handlingsplan
 • Avtaler
  • Egenerklæring om HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet)
  • Avtale om kontroll av EL instalasjoner
  • Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
 • Instrukser
  • Innstruks for bruk av arbeidsutstyr
  • Påbudt verneutstyr
  • Branninnstruks

…og mer.

I tillegg til selve Internkontrollsystemet, som er et Word dokument du selv fyller ut med bedriftsspesifikk informasjon, har vi også samlet dokumenter med de lover og forskrifter som gjelder for din bransje. I tillegg får du en veiledning til Internkontrollforskriften og en rekke andre maler du kan få bruk for.

Vårt internkotrollsystem er en god start, men det er viktig at du selv holder det oppdatert. Du velger selv om du vil oppbevare det elektronisk eller skrive det ut og ha det i en perm.