HMS kurs på nettArbeidsmiljøloven stiller krav til at både daglig leder, verneombud og medlemmer at arbeidsmiljøutvalget skal ha tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om helse, miljø og sikkerhet for å kunne utføre sine plikter på en forsvarlig og god måte. En god start er å gjennomføre HMS kurs på nett.

I loven (AML $3-5) står det at

Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen

Det er ennå ikke laget en slik forskrift. Arbeidstilsynet har imidlertid utarbeidet retningslinjer og en veiledning som omhandler hvordan HMS opplæringen kan gjennomføres. Det legges stor vekt på fleksibilitet og at kurset er tilpasset hver enkelt bedrifts virke og risiko. Opplæringen kan både være i form av bedriftsintern opplæring og eksterne kurs der man reiser bort på seminar over flere dager.

HMS kurs på nett – et smart valg

For mange bedrifter er begge disse alternativene upraktiske og ikke minst dyre. Det koster mye penger, spesielt for små, gjerne nystartede bedrifter, å sende ledere, verneombud og andre på HMS kurs. For blant andre denne gruppen er HMS kurs på nett et meget godt alternativ. Ved å ta HMS kurset på nett slipper man å bruke tid og penger på reise, hotell og konferanser. HMS kurset kan gjennomføres når som helst forran din egen datamaskin.

Vi tilbyr flere typer kurs, både for ledere og verneombud. Felles for alle HMS kursene er at de har som overordnet mål å gi kurstakeren en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet i bedriften. Det vil av og til være behov for en annen type opplæring etter hvert som bedriften vokser. Da kan eksterne seminar eller intern opplæring være gode alternativer. Vi bistår gjerne med denne prosessen også.

Det samme gjelder for HMS kurs for verneombud og AMU medlemmer. Kravene til opplæring er ikke spesifisert i detalj. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-19 åpner også for en tilpasset og mer relevant HMS opplæring enn et vanlig 40-timerskurs for verneombud.

En slik ordning kan avtales skriftlig mellom partene (leder, verneombud, evt. tillitsvalgt eller organisasjoner/forbund). Avtalen inkluderer også en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at det er grunnlag for en alternativ HMS opplæring

Les mer om våre HMS kurs på nett