Det er et økende fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) både fra myndighetens side og i anbudsprosesser, men også internt i bedriften. God kunnskap om HMS, internkontroll og verktøy man kan bruke i det daglige for å få et bedre arbeidsmiljø er gull verdt for alle i og utenfor bedriften. Derfor er HMS kurs så viktig.

Velg det rette HMS kurset. Kun kr. 1990,-
HMS kurs for Ledere HMS kurs for Verneombud Grunnkurs i HMS
HMS kurs på nett. Fordeler
HMS kunnskap i bedriften har mange fordeler. Spar tid ved å ta HMS kurset på nett!

Godt HMS-arbeid gir mange positive effekter, for eksempel:

  • Økt produktivitet og verdiskaping
  • Lavere sykefravær
  • Færre skader på personer og materiell
  • Økt trivsel
  • Fornøyde ansatte
  • Styrket omdømme
  • Enklere å rekruttere dyktige medarbeidere
  • Bedre leveringspunktlighet
  • Økt kundetilfredshet
  • Bedriften blir bedre å håndtere uforutsette hendelser og situasjoner.

Hvorfor skal arbeidsgiver ha HMS kurs?

Kort sagt, fordi det er påbudt. Arbeidsmiljøloven § 3-5 sier ettertrykkelig at bedriftens øverste leder skal ha HMS opplæring og kunne dokumentere denne. Dette er et ansvar som er personlig og ikke kan delegeres.

Det er lederens ansvar å sørge for et godt arbeidsmiljø og kontinuerlig arbeide for å forbedre dette. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Les mer om HMS kurs for ledere.

Hvorfor skal verneombudet ha HMS kurs?

I følge AML §6-5 er det Arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombudet har tilstrekkelig kunnskap, tid og resurser til å uføre vernearbeidet. Derfor er det viktig at verneombudet får tilbud om HMS kurs. I utgangspunktet kreves 40 timers verneombudskurs, men Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner for at kortere opplæring kan avtales dersom det er mest hensiktsmessig. Våre kurs er nettopp et slikt alternativ til 40 timerskurset.

På samme måte som for ledere er det en forutsetning for verneombudet å ha tilstrekkelig kunnskap om HMS for å utføre sine plikter på en god måte.

Les mer om HMS kurs for verneombud.

Ikke leder eller verneombud, trengs det fortsatt kurs?

Det er ikke lovpålagt at alle og enhver skal ha HMS kurs. Det er imidlertid en del fordeler ved at flere ansatte har et bevisst forhold til HMS arbeid og kjenner til verktøyene og mekanismene som tilbys i lover og forskrifter. Bedriftens ansatte har medvirkningsplikt og skal engasjere seg og delta aktivt i bedriftens HMS-arbeid. Dette følger av lovens §§ 2-3, 3-1.

Videre sier AML. § 3-2 nr. 1 b at mellomledere som har til oppgave å lede eller overvåke ansatte skal ha nødvendig HMS opplæring til å sikre at arbeidet utføres på en helse– og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Alle ansatte har krav på nødvendig opplæring for å utføre arbeidet på en trygg og god måte i henhold til krav i lov og forskrift. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 4-2 bokstav e). Opplæring for øvrige ansatte må tilpasses den ansattes og virksomhetens behov. Det følger av AML. § 2-1 at arbeidsgiver / virksomheten er ansvarlig for at alle bestemmelser i arbeidsmiljøloven overholdes.

Les mer om våre generelle HMS kurs.

HMS-kurs for ledere på nett HMS kurs for ledere

HMS kurs for ledere

Målgruppe: Arbeidsgiver, Daglig Leder, CEO.
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.
Online Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Forkunnskap: Ingen.
Karakter: (4.6/5)
kr. 1990,-
ekskl. MVA
HMS-kurs for verneombud og AMU Verneombudskurs

Verneombudskurs

Målgruppe: Verneombud og AMU
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.
Online Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Forkunnskap: Ingen.
Karakter: (4.7/5)
kr. 1990,-
ekskl. MVA
HMS-kurs for verneombud og AMU HMS grunnkurs

HMS grunnkurs

Målgruppe: Alle ansatte, tillitsvalgte, HR.
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.
Online Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Forkunnskap: Ingen.
Karakter: (4.3/5)
kr. 1990,-
ekskl. MVA