HMS-kurs for ansatte er arbeidsgiverens ansvar.

§5 i internkontrollforskriften ser at alle ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskap om HMS for å utføre arbeidet sitt på en trygg måte:

Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

internkontrollforskriften §5
Grunnkurs HMS kurs for dine ansatte
HMS-kurs for dine ansatte

Selv om bare ledere og verneombud har et eksplisitt krav om å gjennomføre og dokumentere HMS kompetansen, er det også en rekke fordeler med å gi alle ansatte HMS-kurs.

Hvorfor bør ansatte ha HMS-kurs?

Noen ansatte har også krav på HMS opplæring:

AML. § 3-2 nr. 1 b sier at mellomledere som har til oppgave å lede eller overvåke ansatte skal ha nødvendig HMS opplæring til å sikre at arbeidet utføres på en helse– og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Utover dette er det generelle krav til ansatte som sier at de skal ha nok kunnskap til å forstå hvordan HMS arbeidet i bedriften fungerer og vite hvordan man jobber sammen for å ha et godt og trygt arbeidsmiljø.

Det er også en rekke positive effekter av at bedriften har et økt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Forskning sier at et godt arbeidsmiljø bidrar til:

  • Økt produktivitet og verdiskaping
  • Lavere sykefravær
  • Færre skader på personer og materiell
  • Økt trivsel
  • Fornøyde ansatte
  • Styrket omdømme
  • Enklere å rekruttere dyktige medarbeidere
  • Bedre leveringspunktlighet
  • Økt kundetilfredshet
  • Bedriften blir bedre å håndtere uforutsette hendelser og situasjoner.

Mange kunder krever i tillegg at leverandører kan dokumentere at ansatte, verneombud, ledere og bedriften generelt har et aktivt forhold til HMS og internkontroll.

Hvilket HMS-kurs bør ansatte ha?

HMS-kursene for ledere og verneombud er spesialisert for disse rollene. Det finnes grunnkurs i HMS som passer bra for alle ansatte.

Dette kurset sørger for å gi en god introduksjon til HMS og internkontroll på en generell måte. Kurset gjennomføres på nett og krever ingen påmelding. Formålet er å gi grunnlaget for at alle ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskap om rettigheter, plikter, lover, forskrifter og roller i HMS arbeidet.

Les mer om HMS-kurset for ansatte

Våre mest populære HMS-kurs

Alle våre HMS-kurs for ansatte, ledere, verneombud, AMU og tillitsvalgte er også tilgjengelige på Engelsk og Polsk.

HMS-kurs for ledere på nett HMS kurs for ledere

HMS kurs for ledere

Målgruppe: Arbeidsgiver, Daglig Leder, CEO.
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.
Online Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Forkunnskap: Ingen.
Karakter: (4.6/5)
kr. 1990,-
ekskl. MVA
HMS-kurs for verneombud og AMU Verneombudskurs

Verneombudskurs

Målgruppe: Verneombud og AMU
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.
Online Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Forkunnskap: Ingen.
Karakter: (4.7/5)
kr. 1990,-
ekskl. MVA
HMS-kurs for verneombud og AMU HMS grunnkurs

HMS grunnkurs

Målgruppe: Alle ansatte, tillitsvalgte, HR.
Språk: Norsk, Engelsk, Polsk.
Online Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Forkunnskap: Ingen.
Karakter: (4.3/5)
kr. 1990,-
ekskl. MVA