Hva er et godkjent HMS kurs? Er våre HMS kurs godkjente?

Dette er spørsmål vi ofte får fra kundene. Dessverre er det ikke så enkelt å svare kort på, fordi det offentlige ikke har noen «offisiell godkjenningsordning» for HMS kurs og kurstilbydere.

Godkjent HMS kurs

Våre HMS kurs forholder seg derfor til de til en hver tid gjeldende lover, regler, forskrifter, retningslinjer og veiledninger gitt av Arbeidstilsynet.

Våre HMS kurs er utformet på bakgrunn av dette for å gi bedriften en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet.

Individuell vurdering

Det er opp til den enkelte inspektør å vurdere HMS arbeidet i bedriften ved tilsyn.

Et oppdatert internkontrollsystem er minst like avgjørende som dokumentasjon på gjennomført HMS kurs – selve kursbeviset. For verneombud må det i tillegg foreligge dokumentasjon på utført forsvarlighetsvurdering, samt avtalen om å fravike fra kravet om 40timers kurs slik lovverket åpner for.

Vi har utdannet mange tusen ledere og verneombud i vårt segment og vi har aldri fått negativ tilbakemelding fra kunder eller tilsynsmyndigheter med grunnlag i vårt kurstilbud.

Vurder Risiko

Det er likevel viktig å vurdere risiko-omfanget i bedriften kontinuerlig. Selv om vårt HMS tilbud er mer enn godt nok for et lite selskap med begrenset risiko, kan dette endre seg etterhvert som bedriften vokser og kanskje virket i bedriften endrer seg.