Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Pressekonferanse om skiftarbeid og arbeidstid kl 09 i dag

Pressekonferansen går av stabelen i Espoo i Finland og strømmes også digitalt.
Ny kunnskap og samlede anbefalinger om arbeidstid og skiftarbeid presenteres.
Se pressekonferansen (09:00-10:00): https://ttl.livestriimi.fi/wowsymposium/
Les mer om pressekonferansen her: the Invitation


Om forskningsprosjektet:

Forskningsprosjektet Working hours, health, well-being and participation in working life (WOW) creating new working time models and solutions for Nordic countries – har utviklet arbeidstidsmodeller og løsninger som bygger på forskniongsdata og som fremmer helse og arbeidsdeltakelse.

Forskerne fra Norge, Danmark, Sverige og Finland har produsert over 110 vitenskapelige publikasjoner (publikationer) om prosjektet som er finansiert av NordForsk.

Forskerne presenterer sine resultat i symposiet WOW Livestream (WOW livestream) i dag den 13. november klokken 11-14 og i den tilrettelagte pressekonferansen klokken 09:00-10:00.

Les mer om prosjektet her:

WOW-projektets slutrapport (publiceras 13.11.2020)

WOW avsluttende rapport:

WOW-projektets webbplats (rekommendationer, resultat, meddelanden, publiceras 13.11.2020)


Den seneste publikasjonen fra prosjektet

STAMIs seneste publikasjon fra prosjektet ”Tilrettelagt nattarbeid kan redusere risiko for ulykker og kreft” hvor spørsmålet både stilles og også besvares av de nordiske forskerne, kan leses her: Nattarbeid, ulykker og kreft

 

Vel møtt på digital pressekonferanse.

Innlegget Pressekonferanse om skiftarbeid og arbeidstid kl 09 i dag dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

NIVA-kurs om risikobaserte tilsyn i Norden

På NIVA-kurset «Risk-based OHS Enforcement» arrangert av STAMI 30.-31. oktober 2019 vil representanter fra tilsynsmyndighetene og ledende forskere formidle kunnskap om risikobaserte tilsyn i Norden og hva vi vet om de primærforebyggende virkningene av slike tilsynsstrategier på arbeidsmiljøet og arbeidshelsen.

Kursets formål:

 • Formidle kunnskap om hvordan risikobaserte tilsyn er organisert og gjennomført i de ulike nordiske landene
 • Formidle kunnskap om hva vi vet om primærforebyggende effekter av arbeidstilsynets virkemidler
 • Peke på fremvoksende utfordringer for Arbeidstilsynet knyttet til bl.a arbeidsinnvandring, delingsøkonomi og sosiale ulikheter i arbeidshelse

Målgruppe:

 • Forskere med interesse for primærforebyggende arbeidsmiljøarbeid, sikkerhet og arbeidsskadeforebygging
 • Ansatte i bedriftshelsetjenesten
 • Ansatte i forvaltningen med interesse for helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål
 • Ansatte i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
 • Andre med interesse for arbeidshelse og primærforebyggende arbeidsmiljøarbeid

Kurset arrangeres på STAMI, Gydas vei 8, Oslo. Frist for påmelding er 8. september.

Hva er NIVA

NIVA er et utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som et samarbeidsforum for de nordiske regjeringene. NIVAs oppgave er å tilby videreutdanning for forskere, praktikere og spesialister på området for helse og sikkerhet i arbeidslivet. Fagpersoner og forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytere på flere av kursene. Kursene blir arrangert ulike steder i Norden.

Les mer om kurset og meld deg på

Innlegget NIVA-kurs om risikobaserte tilsyn i Norden dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

STAMI på Arendalsuka 2019

Hvordan hindre frafall i arbeidslivet?

Tid og sted: Mandag 12. august, kl 14.00-14.45, Clarion Hotell Tyholmen

Regjeringen har engasjert partene i å få flere i arbeid, og har lansert den nasjonale inkluderingsdugnaden. Samtidig er ett av de to hovedmålene i den nye IA-avtalen å forhindre frafall i arbeidslivet. Flott – men er det så enkelt?

Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge oppdage og håndtere slik at vi forhindrer frafall i arbeidslivet og reduserer kostandene både for det offentlige og for virksomhetene. Det handler om å forebygge der en kan og reparere der en må. Vi spør: Hvordan bidrar partene og arbeidslivets aktører for å nå målet? For like viktig som å få folk inn i arbeidslivet, er det å beholde folk i jobb.

Medvirkende:

 • Kristin Sæther, LO-sekretær
 • Nina Melsom, direktør for arbeidsliv NHO
 • Pål Molander, direktør STAMI
 • Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter

Debattleder: Erik Aasheim

Les mer om arrangementet. 

Gøy på jobben som 70-åring – Hva må til for at du jobber lenger?

Tirsdag 13. august kl. 09.00-09.45 i DN-teltet.

Velferdsstaten er avhengig av at flere jobber, at vi jobber mer og at vi står lenger i arbeid. Det samme er hver enkelt av oss fordi pensjonsordningen tvinger oss til det. Men hvordan skal vi få til det?

Vi stiller spørsmål som om det er plass til alle som ønsker å jobbe og hvordan vi kan legge til rette for at folk kan jobbe lenger. Hva hindrer oss i å stå lenger i jobb? Hva kan arbeidstakere og arbeidsgivere gjøre for å legge til rette? Hvordan skal vi inkludere flere i arbeidslivet?

Medvirkende:

 • Pål Molander, direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk
 • Daniel Skjevik-Aasberg, fungerende leder i Unge Høyre
 • Ina Rangønes Libak, leder i AUF
 • Cathrine Hellandsvik, direktør for kundeseksjonen i KLP

Moderator er Svein Tore Bergestuen

Les mer om arrangementet.

 

Hvorfor og hvordan se enkeltmedarbeideren, slik at sykefravær forebygges og arbeidsmiljøet fremmes?

Tid og sted: Torsdag 15.august 2019 12:00 – 13:00.

Se meg! Hvorfor og hvordan svare på enkeltmedarbeidernes behov for å bli sett og møtt på en måte som forebygger sykefravær og som fremmer godt arbeidsmiljø?
Gjennom arbeidet med våre 7000 bedriftskunder i hele Norge, har vi inngående kunnskap om sammenhengene mellom sykefravær, struktur og ledelse. Disse sammenhengene er vesentlige når det kommer til varig reduksjon av sykefravær.

Hvert år utgir Stamina Helse Norsk Jobbhelserapport, basert på en undersøkelse blant 2500 medarbeidere i regi av Norstat. Undersøkelsen ser på hva som motiverer, frustrerer og engasjerer ved norske arbeidsplasser. I år har vi stilt spørsmål knyttet til sykefravær og de omtalte sammenhengene, og har også spurt 600 ledere om deres perspektiver, utfordringer og opplevelser.
Vår debatt på Arendalsuka er basert på funn fra årets Jobbhelserapport.

Deltema 1: Gir dagens sykefraværsarbeid rom for hensiktsmessig oppfølging av enkeltmedarbeideren? Hvordan jobber vi best med sammenhengene mellom sykefravær, struktur og ledelse?

Deltema 2: Oppfølging av psykisk helse er det ledere opplever mest utfordrende i sykefraværsoppfølgingen. Hvordan møter vi utfordringen når vi vet at psykisk uhelse i økende grad står bak sykefraværstallene?

Medvirkende

 • Pål Molander, Direktør, STAMI
 • Guro Angell Gimse, Statssekretær, arbeids- og sosial departementet
 • Erik Falkum, Professor i psykiatri, Oslo MET
 • Gudleik H Leir, Rådgivende overlege, NAV
 • Nina Melsom, Direktør arbeidsliv, NHO
 • Eskild Rudolf Larsen, Administrerende direktør, Stamina Helse
 • Kristin Dille, Organisasjonspsykolog, Stamina Census
 • Lena Drange Nesland, Bedriftssykepleier, søvn og sykefraværsekspert, Stamina Helse
 • Elisabeth Aarsæther, Administrerende Direktør, NKOM

Les mer om arrangementet.

Mer info

 • Arendalsuka arrangeres hvert år i uke 33. Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid

Innlegget STAMI på Arendalsuka 2019 dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Slik tar du vare på hendene på jobb

I mange yrker har man arbeidsoppgaver som gjør at man må utsette huden, spesielt hendene, for vann, rengjøringsmidler, oljer og skjærevæsker eller tørr luft på jobb. Slikt arbeid øker risikoen for å utvikle eksem og andre hudplager dersom man ikke jobber for å redusere eksponeringen. De mest utsatte yrkesgruppene er blant andre rengjøringsbransjen, frisører, helsepersonell og mekanikere.

Bilde av bomullshanske og engangshanske

Arbeidsrelaterte hudplager kan føre til både sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Tall fra STAMI  viser at det i 2016 var i overkant av 10 000 legemeldte sykefraværstilfeller med huddiagnoser. Drøyt 310.000 personer i Norge oppgir å ha hudplager. Av disse oppgir en av fem (ca. 67.000 personer) at jobben er delvis eller eneste årsak til problemene.

Se oversikt over hudplager blant flere yrkesgrupper.  

Utsett huden minst mulig

Jose Hernán Alfonso, overlege og forsker ved STAMI, råder alle som er utsatt for vann, olje eller kjemikalier på jobb å tenke over spesielt fire ting som kan hjelpe dem med å ta vare på hendene sine:

 • Unngå mest mulig direkte kontakt med vann, olje eller skadelige produkter. Erstatt skadelige produkter med mindre skadelige produkter
 • Når dette ikke er mulig – bruk gode og rene engangshansker og ha gode rutiner for håndhygiene
 • Smør inn hendene med en parfymefri og fet håndkrem flere ganger daglig
 • Følg med på huden din og ta tidlig kontakt med legen ved tegn på eksem

Råd for bruk av engangshansker:

Det viktigste tiltaket for å beskytte hendene mot kjemiske påvirkninger er å fjerne stoffene fra produktene eller erstatte dem med mindre skadelige produkter. I noen tilfeller er ikke dette mulig. Da er det viktig med riktig bruk av hansker som kan beskytte huden din mot påvirkninger som kan irritere huden eller fremkalle allergi. Her er Alfonso’s gode råd for riktig bruk av engangshansker:

 1. Bruk hansker ved vått arbeid på jobb og i fritiden
 2. Bruk hansker så lang tid det er nødvendig, men så kort tid som mulig
 3. Hansker skal være nye, rene, og tørre
 4. Gjenbruk aldri engangshansker
 5. Bruk bomullshansker under beskyttelseshanskene
 6. Bruk en uparfymert fet krem på hele hånden på morgenen, etter vått arbeid (eller i pausene eller når ferdig på jobb) og før du legger deg
 7. Bruk ikke ringer på jobb
 8. Forhør deg med din bedriftshelsetjeneste ved valg av hansker

(Tipsene kan du laste ned nederst på denne siden).

Til frisører anbefaler han å alltid bruke hansker ved vask, farging, bleking, permanent og styling av hår. De som jobber med rengjøring bør bruke hansker kun i arbeidsoppgaver hvor hendene kan bli våte, eller ved bruk av desinfeksjonsmidler.

Mekanikere som er utsatt for olje råder han til å bytte engangshansker hver gang de blir skitne og våte. Vanlige monteringshansker laget av skinn eller tekstil gir ikke noen beskyttelse mot kjemikalier.

– Og husk å vaske hendene i en god såpe som ikke skader huden. Sterke såper som kjøkken- og oppvaskmidler kan faktisk skade hendene ved å fjerne det naturlige fettlaget på huden, opplyser Alfonso.

Velg riktige hansker

Alfonso påpeker på at ingen hansker gir 100 prosent beskyttelse. Derimot er det viktig å ta hensyn til at det er stor forskjell på kvaliteten på engangshansker og at det finnes mange useriøse aktører i markedet som ikke tilbyr gode nok hansker.

– For frisører vil ntirilhansker av god kvalitet beskytte best mot kjemiske stoffer. Nitril er også god til å beskytte mot vann, forklarer han.

For de som håndterer etsende kjemikalier holder det ikke å bruke slik engangshansker, da trenger man spesielle kjemikalie-hansker.

– Å forhøre seg med bedriftshelsetjeneste eller lignende for å finne den riktige hansken til sitt arbeid er veldig lurt, poengterer han.

For holde hendene fri fra søl fra kjemikalier er det viktig at du tar av hanskene på riktig måte (lenke til film)

Bomullshansker under hanskene

Selv om man bruker hansker kan hendene bli våte, noe som igjen kan gi hudplager. Bruk av bomullshansker under beskyttelseshansker kan hjelpe med at huden holder seg tørr. Bomullshansker skal skiftes hvis de blir våte. I motsetning til engangshanskene, kan bomullshansker vaskes, tørkes og gjenbrukes. For å beholde god fingerfølelse på fingertuppene kan man kutte fingertuppene på bomullshanskene som bildet ovenfor viser.

Bruk gode håndkremer

Fuktighetskrem hjelper huden til å holde seg frisk, men en fuktighetskrem kan ikke erstatte bruk av beskyttelseshansker. Betegnelsen «barrierekrem» er derfor meget misvisende. Alfonso påpeker at per i dag finnes ingen krem som kan erstatte bruk av beskyttelseshansker.

Når det kommer til fuktighetskremer finnes det et hav av utvalg, hvor kvaliteten og effekten av kremen varierer. Å bruke det man kaller «lotion» anbefales ikke hvis man har eksem. Lotions kan inneholde 13-15% fett og mye vann, og kan derfor inneholde en del konserveringsmidler som kan gi allergi.

Kremer kan ha en fettprosent på cirka 30%. De er velegnet til lett og moderat tørr hud. Fettkremer kan inneholde inntil 70% fett. De er velegnet til veldig tørr hud. I og med de er mye fett som påføres huden, er det lurt å smøre seg i god tid før man skal begynne å arbeide.

Alfonso råder til at man ser etter en fet håndkrem (minst 35% fett) som er parfymerfri og uten farge. Slike kremer kan man blant annet finne på apoteket. Spør etter råd der om du sliter med å finne riktig type krem.

Fem praktiske råd om fuktighetskrem

 1. Bruk en mindre fet fuktighetskrem i løpet av dagen, og en fet krem som kan brukes på morgenen og kvelden
 2. Velg en krem som er parfymefri, uten farge og med deklarasjon av innholdstoffene i kremen
 3. På vinterstid er luftfuktigheten lav og huden blir ofte tørr. Bruke derfor en krem med høyere fettprosent om vinteren – og husk varme hansker når du er ute i kaldt vær
 4. Fuktighetskrem erstatter ikke bruk av beskyttelseshansker
 5. Hold øyne med kremens holdbarhet og merk at kremer kan bli forurenset under bruk

Følg med på huden din

Eksem er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen i Norge, og verden for øvrig. Man vet at å se etter tidlige tegn på eksem og å få diagnose tidlig bidrar til å unngå at hudproblemene blir langvarige.

– Tidlige tegn på eksem er rødhet, tørr hud og kløe som kan bli til blemmer, sprekker, avskalling og flassing. Ikke vent med å ta kontakt med legen til disse plagene har blitt alvorlige, poengterer forskeren.

Den beste måten å finne ut av om hudplagene er yrkesrelaterte, er å tenke over om de oppstår i forbindelse med hudeksponeringer på jobb og blir verre når man er på jobb – og bedre i helger eller i forbindelse med ferie eller sykefravær.

Utredning av arbeidsrelatert håndeksem

Utredning av arbeidsrelatert håndeksem kan være tidkrevende. Samarbeid mellom fastlege, bedriftslege, hudlege og arbeidsmedisiner er gjerne nødvendig for å finne ut om yrkeseksponering er årsak til håndeksem. Tidlig henvisning til arbeidsmedisiner og hudlege er derfor viktig for forebygging, tidlig diagnose og finne riktige tiltak som kan unngå at plagene blir langvarige, og fører til sykefravær, omskolering, og arbeidsuførhet.

STAMI i samarbeid med Regionalt Senter for astma, allergi og overfølsomhet, seksjon for hudsykdommer ved Oslo universitetssykehus, har nylig publisert en klinisk oversikt som kan hjelpe din lege i utredningen av arbeidsrelatert håndeksem.

 

Plakat av råd om bruk av engangshansker til nedlasting

Trykk på bildet for å åpne og laste ned rådene.

 

 • Hvordan forebygge arbeidsrelaterte hudplager?

  Arbeidsrelaterte hudplager er fortsatt et problem for norske arbeidstakere, spesielt for de som jobber i serviceyrker og våte yrker. I 2016 var det i overkant av 10 000 legemeldte sykefraværstilfeller med huddiagnoser. Med riktige tiltak på arbeidsplassen kan flere utsatte arbeidstakere få hjelp til å forebygge sine hudplager.

 • Er hudsykdom et problem for norske arbeidstakere?

  Huden har med sine to kvadratmeter en stor kontaktflate, og faktorer i arbeidsmiljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mekaniske eksponeringer, kan forårsake hudplager og sykdom.

 • Forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom

  Litt over ti prosent av yrkesaktive nordmenn – drøyt 250.000 personer – oppgir å ha hudplager. En av fem av disse, cirka 53.000 personer, oppgir jobben som eneste eller delvis årsak. Mangel på felles standarder for forebygging av hudsykdom har til nå vært en utfordring, men nå har forskere etablert en internasjonal konsensus på området.

Innlegget Slik tar du vare på hendene på jobb dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

NIVA-kurs i 2019

NIVA er eit utdanningsinstitutt underlagt Nordisk Ministerråd, og fungerer som eit samarbeidsforum for dei nordiske regjeringane. NIVAs oppgåve er å tilby vidareutdanning for forskarar, praktikarar og spesialistar på området for helse og sikkerheit i arbeidslivet. Fagpersonar og forskarar frå Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytarar på fleire av kursa. Kursa blir arrangert ulike stadar i Norden.

NIVA-kurs våren 2019:

19–21. mars 2019: Workers in the Cold

Clarion Hotel The Edge, Tromsø, Norway

2–4. april 2019: Finding and Implementing scientific evidence – a core element in OSH expertise

National and University Library of Iceland, Reykjavik, Iceland

7–9. mai 2019: Safety Promotion – Research and Good Practice

Hanaholmen/Hanasaari, Espoo (Helsinki area), Finland

13–15. mai 2019: Designing, implementing and evaluating organizational interventions

Copenhagen Island, Copenhagen, Denmark

21–22. mai 2019: Good occupational health cooperation (OHC) practices of work-ability promotion in small enterprises

Hotel Clarion, Helsinki, Finland

11–13. juni 2019: Diversity and Inclusion in the Workplace

Quality Hotel View, Malmö, Sweden

 

NIVA-kurs hausten 2019:

27–29. august 2019: From Age Management to Life Course Management

Kurhotel Skodsborg, Skodsborg, Denmark

10–12. september 2019: Physical Exercise at the Workplace – from research to practice

Hanaholmen/Hanasaari, Espoo (Helsinki area), Finland

24–26. september 2019: Occupational Health and Safety in Agriculture and Horticulture

Quality Hotel View, Malmö, Sweden

8–10. oktober 2019: Techniques for assessment of activities and postures at the work place

STAMI – National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway

22–24. oktober 2019: Occupational Respiratory Diseases – prevention and risk factors

Hotel Säröhus, Särö, Sweden

30–31. oktober 2019: Riskbased Occupational Health and Safety Enforcement

STAMI – National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway

5–7. november 2019: Bullying and Harassment at Work

Copenhagen Island, Copenhagen, Denmark

19–21. november 2019: Labour Inspection in the Age of Digitalization

Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm, Sweden

26.-28. november 2019: Psychosocial Occupational Epidemiology

Hotel Marienlyst, Helsingör, Denmark

 

Info og påmelding

 • Fullstendig oversikt over NIVA sine kurs og arrangementer samt påmelding.

Innlegget NIVA-kurs i 2019 dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Toksikolog/farmakolog/biolog. Fast stilling som forsker, seniorrådgiver eller rådgiver

Vi søker en person som primært vil jobbe med regulatorisk og anvendt toksikologi. Viktige arbeidsområder er risikovurderinger av kjemiske forbindelser med utarbeidelse av kriteriedokumenter, samt vurdering av eksisterende vitenskapelige kriteriedokumenter. Dette vil legges til grunn for fastsettelse av grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren i nært samarbeid med direktoratet for Arbeidstilsynet. Et annet viktig arbeidsområde, er å bidra med oppgaver innenfor EUs regelverk REACH med spesielt fokus på arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. I tillegg innebærer stillingen ansvar for utarbeidelse av høringsuttalelser, samt toksikologiske utredninger for Arbeidstilsynet og andre myndigheter.

Utvikling av kompetanse i bruk av toksikologiske data fra store databaser og data fremskaffet gjennom nye prediktive metoder står også sentralt i gruppen. Det samme gjelder utvikling av verktøy for å identifisere de mest potente stoffene innenfor ulike fareklasser. Noe av dette arbeide kan skje gjennom forskningsprosjekter.

Den som ansettes må ha mastergrad eller Ph.D innen relevant fagområde. Forskningserfaring tillegges vekt. Helserisikovurdering av kjemikalier er sentralt for denne stillingen og evne til kritisk og systematisk tenkning er basis for slikt arbeide. Det er fordel om du har erfaring med dataverktøy i bioinformatikk/kjemoinformatikk. Gode kunnskaper i engelsk og norsk er viktig.

Du bør ha evne til å jobbe selvstendig og strukturert. Gode evner til å prioritere, forstå og anvende teoretiske kunnskaper er viktig. Du må være motivert for å engasjere deg i relevante områder for STAMI.

Stillingen er en fast heltidsstilling. Den lønnes etter Statens regulativ som forsker kode 1183 fra kr 631.700,- til kr 713.600,-, som forsker kode 1109 fra kr 515.200,- til kr 619.300,-, som seniorrådgiver kode 1364 fra kr 524.200,- til kr 713.600,- eller som rådgiver kode 1434 fra kr 472.300,- til kr 544.400,-, avhengig av utdanning og kvalifikasjoner, med 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse: etter avtale

Søknadsfrist: 2. november 2018

Søkeren bes inkludere en kort beskrivelse (maksimum én side) av sin interesse og motivasjon for å søke denne stillingen som vedlegg til søknaden, samt publikasjonsliste som vedlegg til CVen (i de samme dokumentene).

Attester og vitnemål medbringes til et eventuelt intervju.

Søknadsskjema: forsker, seniorrådgiver eller rådgiver

 • Personalia
 • ----------------------------------------------
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ----------------------------------------------
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ----------------------------------------------

Innlegget Toksikolog/farmakolog/biolog. Fast stilling som forsker, seniorrådgiver eller rådgiver dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

«Arbeidsmiljø som konkurransefaktor» under Norsk Industri sin konferanse 19. november

19.-20 november 2018 på Clarion hotell, Gardermoen, arrangeres Industri Futurum for tredje gang av Norsk Industri. Konferansen er ment som en møteplass og informasjonstorg for alle som på ulikt vis er engasjert i næringslivet. Konferansen har fokus på hvordan industrinæringen bidrar til velferd og utvikling teknologisk så vel som i et bredt arbeidsmiljøperspektiv. Mer enn 1000 deltakere, utstillere og foredragsholdere var til stede under Industri Futurum i 2017. Programmet i år spenner fra Nanoteknologi og 3D-Printing til gode råd om arbeidsliv og ledelse.

En av sesjonene under konferansen er «Arbeidsmiljø som konkurransefaktor», 19. november. Hva kan vi lære av de som lykkes med å skape et godt arbeidsmiljø? Hva gjør de gode bedriftene? Hva er det som skaper et godt arbeidsmiljø? Disse og flere spørsmål blir tatt opp under denne sesjonen.

Industri Futurum i 2017. Foto: Norsk Industri.

Industri Futurum i 2017. Foto: Norsk Industri.

Arbeidsmiljø som konkurransefaktor

Etter fellesprogrammet deles konferansen inn i fem delsesjoner: Arbeidsmiljø er en sesjon. Fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) stiller blant annet direktør Pål Molander og avdelingsdirektør Stein Knardahl opp med interessante innlegg.

Forskningsdata dokumenterer effekt av ledelsesfaktorer ikke bare på trivsel og arbeidsmiljø, men også på mer tradisjonelle mål som produktivitet og lønnsomhet. I tillegg til at Pål Molander gir utdypende informasjon om dette, setter konferansen lys på om vi som biologiske vesener av natur vil utfolde oss bedre i samspill med andre. Professor i biologi ved UiO, Dag O. Hessen, har en særskilt evne til å illustrere dette på en fengende måte. I utforming av gode miljø går noen foran, og på konferansen vil du få flere eksempler og ideer som både er noe å lære av og mulige å anvende i egen virksomhet.

Fremtidens arbeidsmiljø vil se annerledes ut enn det vi hittil har vært vant til. Konferansen har med en futurist som vil antyde mulige atferdsendringer og neste generasjons lederskap. Under konferansen vil man også utfordre blant annet Stein Knardahl fra STAMI og professor Dag O. Hessen på hvordan de tenker samspillet mellom roboter og mennesker best kan innrettes. Avslutningsvis vil to med lang erfaring fra næringsliv og partssamarbeid – Yngve Hågensen og Leif Frode Onarheim – fra et historisk perspektiv drøfte hva det kan være verd å ta vare på i alt det nye som kommer.

Les gjennom det varierte programmet og meld deg på i lenken nedenfor.

Innlegget "Arbeidsmiljø som konkurransefaktor" under Norsk Industri sin konferanse 19. november dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Ledig stilling: avdelingsingeniør/overingeniør – fast stilling

Forskinga ved gruppa har som mål å bidra til å avdekke nye eller utdjupe kjente årsak/verknadssamanhengar mellom kjemisk/biologisk eksponering i arbeidet og auka risiko for arbeidsrelatert sjukdom. Fastsetjing av kjemiske sambindingar og biologiske agens i luft og i biologiske væsker står sentralt i forskinga til gruppa og i laboratorieanalysane ein tilbyr.

Vi søker etter ein person med kompetanse innan organisk analytisk kjemi. Erfaring med ulike kromatografiske analyseteknikkar, yrkeshygieniske problemstillingar og prøvetakingsmetodikk, samt kjennskap til elektroniske informasjonssystem for laboratorium (LIMS-system) er ein fordel.

Arbeidsoppgåver
Arbeidet vil i hovudsak vere knytt til løysemiddelanalyser og andre organiske sambindingar i luftprøver frå arbeidsplassar. Bruk av analyseteknikkar som GC-FID, GC-MS, HPLC og IC samt tolking av resultat vil stå sentralt. Vidare vil arbeidsoppgåvene vere å delta i utvikling av eksisterande og implementering av nye analyseteknikkar, samt rådgiving om prøvetaking og utarbeiding av analyserapportar knytt til laboratorieanalyser. I samband med deltaking i forskingsprosjekt må ein rekne med noko reiseverksemd/prøveinnsamling.

Kvalifikasjonar
Vi søker etter ein person med minimum 3 års høgare utdanning og primært ein kandidat med mastergrad innan fagområdet organisk analytisk kjemi. Erfaring frå tilsvarande arbeidsoppgåver er viktig, men også nyutdanna blir oppfordra til å søke.

Eigenskapar
Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne, serviceinnstilling og personleg initiativ. Gode munnlege og skriftlege kommunikasjonsevner på norsk, samt evne til å arbeide strukturert og systematisk er ein føresetnad. Vidare er gode datakunnskap ynskjeleg.
Ein legg til grunn at den som blir tilsett tek del i utviklinga av nye arbeidsområde/teknikkar, i tråd med den teknologiske utviklinga og instituttets behov.

Stillinga blir løna etter Statens regulativ som avdelingsingeniør (kode 1085) eller overingeniør (kode 1087), frå kr 449.400,- til kr 524.200,-  avhengig av utdanning og kvalifikasjonar, med 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Tiltreding: Snarast, etter avtale

Søknadsfrist: 17. oktober 2018

Vitnemål og attestar må ein ha med til eit eventuelt intervju.

Ledig stilling: avdelingsingeniør/overingeniør - fast stilling

 • Personalia
 • ----------------------------------------------
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ----------------------------------------------
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ----------------------------------------------

Innlegget Ledig stilling: avdelingsingeniør/overingeniør - fast stilling dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region?

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker er en god investering – både for den enkelte arbeidstaker og for virksomheten. Men for at forebyggende arbeidsmiljøarbeid skal virke, kreves det kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er viktig og mest relevant for din arbeidsplass, og det kreves forståelse for hvordan man kan jobbe med det.

Arbeidslivet møtes til regionale samlinger

Partene i arbeidslivet vil stå samlet i seks regioner i landet nettopp å jobbe enda bedre og mer treffsikkert med forebyggende arbeidsmiljø. Representanter fra NHO, KS, LO, Spekter, YS, Unio, Akademikerne, Virke samt også Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og STAMI i tillegg til lokale virksomheter vil være til stede under samlingene for å diskutere hvorfor og hvordan man skal jobbe videre med arbeidsmiljø.

Samlingene er gratis. Du kan lese mer om programmet for hver enkelt samling i listen nedenfor. Inne på disse sidene finner du også påmeldingsskjema. Vi har begrenset antall åpne plasser, så vær rask med å melde deg på! Vi tar i bruk venteliste dersom nødvendig.

Oversikt over samlinger

Logorekke partene i arbeidslivet

Innlegget Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region? dukket først opp på STAMI.