Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ny rapport: Mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste

STAMI

Rapporten gir uttrykk for prosjektgruppens faglige vurderinger. Retningen og hovedtrekkene i disse vurderingene har underveis i arbeidet blitt presentert for og diskutert med partene i arbeidslivet, gjennom referansegruppen for prosjektet. Prosjektgruppen har blant annet tatt utgangspunkt i rapport fra Ekspertgruppen for bedriftshelsetjenesten (2018), høringsuttalelser til denne rapporten, myndighetenes kunnskapsgrunnlag og erfaringer, gjennomgang av regelverk og forarbeider og innspill fra referansegruppen.

Prosjektgruppens anbefalinger vurderes og følges opp av departementet.

Prosjektgruppen har bestått av:
Tone Kjeldsberg, fagdirektør, Arbeids- og sosialdepartementet (leder)
Tor Erik Danielsen, overlege dr.med., spesialist i arbeidsmedisin, Arbeidstilsynet
Dag Ellingsen, forskningsdirektør, dr.med., spesialist i arbeidsmedisin, STAMI
Therese Nordberg Hanvold, PhD, forsker, STAMI
Sture Rolfheim-Bye, kommunikasjonsdirektør, STAMI
Synnøve Selnes Schumann, seniorrådgiver, jurist, Arbeidstilsynet
Isabel Sotuyo, seniorrådgiver, jurist, Arbeidstilsynet
Lisa Aarhus, overlege, PhD, spesialist i arbeidsmedisin, STAMI

 

Mer om rapporten

Innlegget Ny rapport: Mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Rapport om bedriftshelstjenesten lagt frem

STAMI

Arbeids- og sosialdepartementet satte i 2017 ned en ekspertgruppe med mandat til å vurdere treffsikkerheten til bedriftshelsetjenesten (BHT). Gruppen ble bl.a. bedt om å foreslå flere modeller for en fremtidig organisering av BHT-tjenesten. Pål Molander, direktør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), har ledet ekspertgruppen.

Fire modeller for BHT

Ekspertgruppen foreslår forskjellige modeller for bedriftshelsetjenesteordninger som et grunnlag for departementets videre arbeid med saken. Gruppen har belyst en for­sikringsbasert, en markedsbasert, en partsbasert og tre varianter av en lovbasert modell, i lys av norske forhold og behov.

Målet har vært å bidra til en enklere og mer effektiv og treffsikker innretning på bedriftshelsetjenesten uten at dette skal gå på bekostning av tjenestekvalitet og målet om at Norge skal opprettholde sin gode posisjon på den inter­nasjonale arbeidsmiljøfronten også i fremtiden. Ekspertgruppens hovedvurdering er at en lovbasert tilnærming står seg best opp mot norske forhold og behov.

Rapporten skal nå ut på høring.

Et viktig virkemiddel

Arbeids- og sosialminster Anniken Hauglie fremhevet på seminaret bedriftshelsetjenesten som et viktig virkemiddel i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og også partenes rolle i dette arbeidet over lang tid.

– Et arbeidsliv med høy produktivitet krever et godt arbeidsmiljø og arbeidstakere som trives på jobb, sa Hauglie.

Mer om rapporten

  • Hva bør skje med BHT? – En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver. Rapport fra en uavhengig ekspertgruppe.

  • Les mer om rapportseminaret i Arbeids- og sosialdepartementet

Innlegget Rapport om bedriftshelstjenesten lagt frem dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Bedriftshelsetjenesten – arbeidsmiljøets gullgravere? Grunnkurs for BHT høsten 2018

STAMI

Nyere forskning viser at bedrifter med gode arbeidsmiljøforhold, skapt av kunnskapsbaserte tiltak, er mer effektive og produktive. Det er bedre og bedre evidens for at virksomheter som fokuserer på de viktige arbeidsmiljøforholdene, som er tett knyttet til arbeidet som utføres, lykkes godt. Dette bidrar i sin tur til bedre resultater for virksomheten. Her ligger også svaret på hvordan vi kan bli bedre på arbeidsmiljøarbeidet fremover.

– Hvis vi alle i felleskap kan bidra til at dette budskapet gjennomsyrer arbeidsmiljøinnsatsen på den enkelte arbeidsplass, øker vi sjansene for å lykkes betydelig. Dette vil også kunne påvirke bunnlinja til virksomheten i positiv retning, sier Pål Molander.

Forebygging alltid viktig

Norge plasserer seg helt i toppen på de fleste indikatorer som angår arbeidslivet. Dette gjelder også for arbeidsmiljøforhold. Men det er viktig å være klar over at det å være verdensledende ikke nødvendigvis er det samme som at man ikke har et forbedringspotensial. Overvåkingsdata fra STAMI på arbeidsmiljøfaktorer som er tett knyttet til arbeidet som utføres, viser dette tydelig.

Det er fortsatt mange forhold i arbeidsmiljøet vi ville tjent mye på å forebygge bedre. Vi tenker da på faktorer som psykososiale og organisatoriske, fysiske, kjemiske og ergonomiske arbeidsmiljøforhold. Og ikke minst vil vi kunne opprettholde vårt konkurransefortrinn om å ha verdens beste arbeidsmiljø på vei inn i fremtidens arbeidsliv. Den fordelen bør vi gjøre vårt ytterste for å opprettholde, men det vil kreve innsats.

BHT har kompetansen

Bedriftshelsetjenesten (BHT) – i fellesskap med virksomhetene – vil kunne ta tak i disse utfordringene på den enkelte arbeidsplass. En kompetent og godkjent BHT vil bidra med sin kunnskapsbaserte kompetanse til mer effektive arbeidsprosesser og produktivitet.

  • Grunnkurset for BHT på STAMI er et tiltak for bedre kompetanse hos personalet i BHT, noe som igjen vil kunne føre til økt tverrfaglighet og bedre samarbeid med virksomhetene. Neste grunnkurs starter 27. august 2018. Mer informasjon om grunnkurset og påmelding finner du her.

Innlegget Bedriftshelsetjenesten – arbeidsmiljøets gullgravere? Grunnkurs for BHT høsten 2018 dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

God BHT i ny versjon

STAMI

God BHT ble til i samarbeid mellom profesjonsforeningene innen BHT, LO, NHO, Direktoratet for arbeidstilsynet, Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen og STAMI.

– God BHT kan brukes av bedrifthelsetjenster og tilknyttede virksomheter som ledd i utvikling både av innholdet i tjenesten og av utnyttelsen av tjenestene til forbedring av arbeidsmiljøet i de tilknyttede virksomhetene, og verktøyet er også egnet som plukkliste for å utvikle kravspesifikasjon ved innkjøp av bedriftshelsetjenster fra virksomhetene, sier Karl-Christian Nordby, direktør ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI.

God BHT er fritt tilgjengelig for alle og kan lastes ned her: God BHT – verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenesten (pdf)

Innlegget God BHT i ny versjon dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt

STAMI

Ipsos har gjennomført utforskende dybdeintervjuer og en spørreundersøkelse blant alle godkjente BHT-er for å kartlegge deres pris og kontakthyppighet (målt gjennom tidsbruk) med virksomhetene de betjener.

Ekspertgruppen skal blant annet vurdere ulike modeller som alternativer til dagens bedriftshelsetjenesteordning. Det er lagt til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd/bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker og god måte.

Innsikt fra den nylig gjennomførte undersøkelsen vil være del av ekspertgruppens kunnskapsgrunnlag.

Les mer og last ned rapporten på regjeringen.no: Bedriftshelsetjenesteordningen – pris og kontakt

Innlegget Bedriftshelsetjenesten og virksomhetskontakt dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

STAMI

Ekspertgruppen skal blant annet vurdere ulike modeller som alternativer til dagens bedriftshelsetjenesteordning. Det er lagt til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd/bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen, som ledes av STAMIs direktør Pål Molander, skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker og god måte.

Denne kartleggingen vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget til ekspertgruppen. Bedriftshelsetjenestenes ledere er målgruppe. Vi håper på høy deltakelse fra bedriftshelsetjenestene for at ekspertgruppens arbeid med den videre utviklingen av bedriftshelsetjenesteordningen gjøres på et så riktig grunnlag som mulig.

Undersøkelsen sendes ut i  september 2017.

Har du spørsmål til kartleggingen kan du kontakte prosjektleder Lene Rathe (8d8d180b6bdfcd37c805) i Ipsos.

Innlegget Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene

STAMI

Ekspertgruppen skal blant annet vurdere ulike modeller som alternativer til dagens bedriftshelsetjenesteordning. Det er lagt til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd/bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen, som ledes av STAMIs direktør Pål Molander, skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker og god måte.

Denne kartleggingen vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget til ekspertgruppen. Bedriftshelsetjenestenes ledere er målgruppe. Vi håper på høy deltakelse fra bedriftshelsetjenestene for at ekspertgruppens arbeid med den videre utviklingen av bedriftshelsetjenesteordningen gjøres på et så riktig grunnlag som mulig.

Undersøkelsen sendes ut i  september 2017.

Har du spørsmål til kartleggingen kan du kontakte prosjektleder Lene Rathe (cb7f614eff56d5dfa32d) i Ipsos.

Innlegget Kartlegging av bedriftshelsetjenestenes priser og kontakthyppighet med kundene dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen

STAMI

Ekspertgruppen har blant annet fått i oppgave å vurdere mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten.

Ekspertgruppen inviterer til et åpent møte der alle som ønsker det får anledning til å komme med innspill direkte til representanter for ekspertgruppen.

Formålet med møtet er å få innspill til hvordan ulike aktører mener bedriftshelsetjenesten bør innrettes for å på best mulig måte bistå virksomhetene i det forebyggende HMS-arbeidet.

Tid: Torsdag 15. juni 2017 mellom kl. 12.00–16.00

Sted: Auditoriet i R5, Akersgaten 59. Møt opp i resepsjonen senest kl. 11.30 for registering. Husk legitimasjon.

Påmeldingsfrist: 1. juni. Det er begrenset antall plasser.

Les mer og meld deg på her: regjeringen.no

Hva ønsker ekspertgruppen innspill om?

Bedriftshelsetjenestens hovedoppgave er å bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Nærmere informasjon om ekspertgruppens mandat og sammensetning finner du her.

Ekspertgruppen ønsker at innspillene tar utgangspunkt i mandatet, og er bl.a. opptatt av å få belyst følgende forhold:

  • Hva er erfaringene med dagens BHT-ordning?
  • Hvordan vurderes de forvaltningsmessige rammene for BHT-plikten?
  • Er det forhold ved dagens BHT-ordning som kan bli bedre?
  • Hvordan kan en revitalisert BHT-ordning få økt nytteverdi for små virksomheter samt virksomheter i utkantstrøk?
  • Hvordan bør en fremtidig bedriftshelsetjeneste organiseres for på best mulig måte ivareta fremtidens arbeidsliv og arbeidsmiljøutfordringer?

Innlegget Innspillsmøte om bedriftshelsetjenesteordningen dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT

STAMI

Forskning, blant annet fra STAMI, har vist en positiv sammenheng mellom helse og tydelig rolleavklaring på jobb. Det å vite hva som forventes i utførelsen av arbeidet, bidrar til større klarhet og trygghet i arbeidet og sannsynligvis også bedre jobbutførelse. Det gjelder alle, også de som jobber i bedriftshelsetjenesten.

Grunnkurs for BHT gir økt faglig trygghet

På Grunnkurs for BHT, som arrangeres på STAMI hvert semester, skal deltakerne blant annet lære om forebyggende BHT-arbeid gjennom undervisning og prosjektarbeid. Tidligere grunnkursdeltakere har særlig fremhevet økt faglig trygghet i arbeidet med de ulike arbeidsmiljøutfordringene som de møter i det daglige arbeidet, som en suksessfaktor av å gjennomføre grunnkurset.

Veiledningsgruppe på Grunnkurs for BHT på STAMI.

Hva kreves av en godkjent BHT?

Kompetansekravene til en godkjent BHT er beskrevet i Forskrift om administrative ordninger. For å bli en godkjent BHT, må den ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder: arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø samt systematisk HMS-arbeid. I henhold til forskriften skal BHT ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at den bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte og sikrer faglig kompetanseutvikling for personalet i BHT.

Deltakerne på Grunnkurs for BHT lærer å løfte det forebyggende BHT-arbeidet fra individnivå til organisasjonsnivå. Når man har kunnskap om de ulike fagområdene, vil man oppleve å stå både faglig sterkere og personlig tryggere i sin jobb i BHT.

  • Les mer om og meld deg på Grunnkurs for BHT høsten 2017. Fristen for påmelding er 20. mai.

Innlegget Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT dukket først opp på STAMI.

Kategorier
Bedriftshelsetjeneste - BHT Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Vil gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen

STAMI

Departementet legger til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd og bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker måte, og skissere og vurdere ulike modeller som alternativ til dagens BHT-ordning.

Viktig aktør i arbeidsmiljøarbeidet

– BHT har over lang tid vært en viktig aktør i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i norske virksomheter. BHT har vært gjennom store forandringer de senere årene, med bl.a. utvidelse av BHT-plikten, godkjenningsordning og for mange BHT’er store endringer knyttet organisering og tjenestetilbud. Mye fungerer godt, men flere aktører har den senere tiden uttrykt bekymring for om vi treffer godt nok med dagens BHT-innretning. Den nylige evalueringen av BHT gjennomført av Sintef peker også på noen utfordringer og begrensninger med dagens praksis, sier Pål Molander, direktør ved STAMI.

– Ekspertgruppen har fått et spennende mandat i så måte, hvor det skal utredes forskjellige modeller for hvordan dette arbeidet kan innrettes, med utgangspunkt i at det fortsatt skal stilles krav til at virksomheter skal innhente råd og veiledning når risikoforholdene tilsier at de har behov for dette. Et viktig ledd i dette arbeidet er å utrede både fordeler og ulemper med de forskjellige modellene, som et underlag for det videre arbeidet i departementet med å finne frem til en mest mulig effektiv og treffsikker ordning til det beste for norsk arbeidsliv, utdyper han videre.

Anbefalinger legges frem i 2018

Forslagene fra ekspertgruppen skal legges frem for partene i arbeidslivet. Forslagene vil gi grunnlag for et videre arbeid om forenklinger og endringer i bedriftshelsetjenesteordningen, bl.a. i samarbeid med partene i arbeidslivet og berørte myndigheter.

Ekspertgruppen skal innhente synspunkter i saken fra partene i arbeidslivet, relevante myndigheter og ev. andre relevante miljøer. Ekspertgruppen skal legge frem sine anbefalinger innen 1. mai 2018. Gruppens anbefalinger skal diskuteres med partene i arbeidslivet før saken følges opp videre.


Ekspertgruppens medlemmer

•    Direktør Pål Molander, Statens arbeidsmiljøinstitutt (leder)
•    Konsulent Jens Jensen, tidligere direktør i det danske Arbejdstilsynet
•    Førsteamanuensis Astrid Grasdal, Universitetet i Bergen
•    Seniorskattejurist Ken Sletmo, Skatteetaten
•    Professor Hege Randi Eriksen, Høgskulen på Vestlandet og Uni Research Helse

 

Les mer om ekspertgruppen og deres mandat på regjeringen.no

Innlegget Vil gjennomgå bedriftshelsetjenesteordningen dukket først opp på STAMI.