De fleste virksomheter er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste (BHT). BHT skal bistå arbeidsgiver i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten.

Arbeidstilsynet opererer med en liste over tilbydere av bedriftshelsetjeneste om viser oversikt over godkjente bedriftshelsetjenester.

I internkontrollsystemet du får hos oss får du en fullstending og alltid oppdatert status på din bedriftshelsetjeneste.

BHT for små bedrifter

For små virksomheter kan det være utfordrende å holde oversikt og velge en passende BHT. Derfor har vi integrert BHT i internkontrollsystemet slik at våre kunder enkelt kan finne og velge en BHT tilpasset sin bedrift til en overkommelig pris.

På denne måten blir det enklere å finne en passende BHT og utarbeide en plan for hvordan BHT skal bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø.

Selv om BHT er integrert i internkontrollsystemet, så er avtalen direkte mellom virksomheten og tilbyderen av BHT.

Logg inn i internkontrollsystemet, og velg «Bedriftshelsetjeneste» i menyen for å starte.