Alle arbeidsgivere er pålagt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det.

Dette fremgår av AML §3-3 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §13-1

(1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Vurderingen av om slik plikt foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

AML §3-3
Det offisielle merket fra Arbeidstilsynet som identifiserer en godkjent leverandør av bedriftshelsetjenester.

Hvem må ha bedriftshelsetjeneste?

I utgangspunktet skal alle bedrifter tilknytte seg en godkjent bedriftshelsetjeneste. Lovverket uthever noen bransjer som spesielt viktige med bakgrunn i risikoforhold i bransjen.

Arbeidstilsynet kan videre bestemme at bedriften skal ha bedriftshelsetjeneste hvis den også driver aktivitet som nevnt her selv om bransjen ikke er spesifisert.

Vurderingen du gjør som daglig leder kan altså bli overprøvd av arbeidstilsynet dersom de vurderer risikoforholdene slik at det er nødvendig å knytte bedriften til en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Enkelte bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle bedrifter i disse bransjene er pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelsetjeneste for små bedrifter

Cirka 97% av norske bedrifter har under 50 ansatte. Disse har ofte helt andre arbeidsmiljøutfordringer enn større virksomheter.

Bedrifter med mindre enn 10 ansatte utgjør 80%. Totalt står små bedrifter for nesten 60 prosent av samlet sysselsetting.

I motsetning til større bedrifter, som gjerne har en intern ordning for BHT, gjør mindre bedrifter gjerne en avtale med en ekstern leverandør.

Eksterne leverandører av bedriftshelsetjenester har gjerne ulike tilbud tilpasset bransjer, geografi eller risikoforhold.

Det er viktig å velge en godkjent bedriftshelsetjeneste med en kompetanse som passer arbeidet dere utfører og de utfordringene dere har i bedriften.

Godkjent Bedriftshelsetjeneste

Vi har samlet alle godkjente tilbydere av BHT og gjort disse lett tilgjengelige i internkontrollsystemet som er inkludert i HMS kursene vi tilbyr.

I internkontroll systemet kan du enkelt knytte til deg en leverandør av BHT som har spesialisert seg på å tilby tjenesten til små bedrifter.

Har du allerede en BHT avtale, kan du knytte leverandøren til internkontrollsystemet slik at systemet følger med på endringer i godkjenningsstatusen til leverandøren.

Hva koster det med bedriftshelsetjeneste?

Kostnaden med bedriftshelsetjenesten varierer fra noen tusen kroner i året til langt over hundre tusen. Kostnaden bestemmes i stor grad ut fra hvor mange ansatte som skal inn under avtalen og risikobildet i bedriften.

BHT tilbyderene vi har valgt ut for våre kunder har tilpasset tilbudet sitt til små bedrifter og kan derfor tilby fordelaktige priser.

Har du HMS kurs og internkontrollsystem hos oss får du alltid de beste prisene og det lett å bytte leverandør om det skulle dukke opp et bedre tilbud.