Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Forslag om harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for ni nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 8. mars, 22. mars og 3. mai.  
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ellen Hambro får nytt åremål

Ellen Hambro (54) har i statsråd fått sin andre åremålsperiode som direktør i Miljødirektoratet. Les mer hos Klima- og miljødepartementet
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Seminar om planting av skog på nye areal som klimatiltak 15. mars

Den treårige pilotfasen for prosjektet "Planting av skog på nye areal som klimatiltak" ble avsluttet i 2018. Nå er sluttrapportering og evaluering av pilotordningen klar. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet inviterer til seminar 15. mars der vi presenterer erfaringer fra prosjektet og gir våre innspill til en oppskalering av tiltaket.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kostbar gyrobehandling er svært lønnsomt

Å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris i et vassdrag, gir en økonomisk gevinst som er flere ganger større enn kostnaden ved behandling, ifølge en ny beregning.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Brukerundersøkelse om tilsyn

For å forbedre formidlingen av tilsynsresultater gjennomfører Miljødirektoratet en brukerundersøkelse de neste ukene.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Klima- og transportutfordringene kan løses

Arealplanlegging er nøkkel for å løse klima- og transportutfordringene, skriver miljødirektør Ellen Hambro og vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Vedtak om godkjenning for bruk av stoff oppført på REACH vedlegg XIV

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til seks søkere for begrenset bruk av kromtrioksid, 1,2-dikloretan og MDA. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Webinar 5. mars om forurensning og klimatilpasning

Tirsdag 5. mars kl. 10-11 blir det webinar om hvordan klimaendringene både kan øke spredningen og forsterke effekten av miljøgifter, og hva kommunene kan gjøre for å hindre spredning av miljøgifter fra lokale kilder.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tapet av tamrein til rovdyr har økt

Tallet på tamrein som ble tatt av rovvilt økte i reindriftsåret 2017/2018, sammenlignet med de to foregående årene. Kongeørn, gaupe og jerv sto for nær alle dokumenterte skader.