Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Minstelønn i elektrobransjen

Det er vedtatt minstelønn i elektrobransjen med satser gjeldende fra 1. mai 2015.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

På jobb for et godt arbeidsliv!

17 500 tilsyn, 1759 vedtak om tvangsmulkt og 395 stans av arbeid grunnet overhengende fare for liv og helse. Les mer om hva vi har gjort i 2014 for å bidra til god forebygging og godt arbeidsmiljø på norske arbeidsplasser.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Workshop om arbeid i tunnel

Arbeidstilsynet inviterer til workshop 16. juni 2015 om arbeid i tunnel. Tema er sikkerhet ved boring, lading, bolting, sprengning og rensk.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Advarer mot useriøse steinleggere

Arbeidstilsynet advarer mot useriøse steinleggere. Nå er de på plass igjen med tvilsomme tilbud i store deler av landet.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ingen nedgang i antall dødsulykker

Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker på jobb. Det er ingen nedgang i antall årlige dødsulykker siden årtusenskiftet, men nesten alle ulykkene kunne vært unngått. Det viser ny rapport fra Arbeidstilsynet.