Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Økt risiko for vold og trusler i arbeidslivet

Det er en fordobling i antall personer som er meldt skadet som følge av vold og trusler på jobben i perioden 2011-2014. I samme periode er det en dobling i antall registrerte vold- og trusselhendelser. Mest utsatt er ansatte i helse og sosial og i offentlig administrasjon.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kontrollerte kjemikalier i 300 virksomheter

Hovedtemaet for aksjonen var kvaliteten på sikkerhetsdatablader. 650 sikkerhetsdatablader ble kontrollert og det ble funnet feil i 60 % av dem.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Inneklima i kommunale bygg

Denne uken har NRK Forbrukerinspektørene sett nærmere på inneklima i norske barnehager. Arbeidstilsynet ser flere paralleller til funn fra vår inneklimasatsing i skolene fra 2011 til 2012.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

BHT-konferanse i september

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen inviterer til BHT-konferanse 26.- 28. september 2016 på Lillestrøm. På konferansen vil SINTEF legge fram en evaluering av bedriftshelsetjenestene i Norge.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Databasen for kjemiske stoffer i ECHA

Fra januar 2016 ble det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) sin database over kjemiske stoffer registrert under REACH eller meldt til CLP Inventory gjort mer brukervennlig.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ny faktaside om åpent kontorlandskap

Undersøkelser viser at åpent kontorlandskap kan gi høyere risiko for arbeidsrelaterte helseplager, mistrivsel og sykefravær enn arbeidsplasser i cellekontor. Det kan igjen gi lavere effektivitet.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Risiko må tas på alvor

I høyt tempo er det opprettet svært mange nye asylmottak i Norge. Det har vært, og er, en krevende situasjon å ta imot mange asylsøkere på kort tid. Det er flere risikofaktorer knyttet til arbeid ved mottak som arbeidsgiver må ta på alvor fra første dag.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

8 av 10 fikk reaksjon etter tilsyn

Arbeidstilsynet gjennomførte 2000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen i 2015. Mangelfulle arbeidsavtaler, uforsvarlig lange vakter og brudd på reglene om overtidsbetaling er blant de vesentligste funnene i tilsynene.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Ny rapport om arbeidsmiljø i norske sykehus

Arbeidstilsynet la fram rapporten fra revisjoner ved seks sykehus på helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse på Gardermoen 18. januar.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Færre døde på jobb i 2015

Arbeidstilsynet har registrert 31 dødsfall som følge av arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv i 2015.