Kategorier

Som leder har du en lovpålagt plikt til å sørge for at dine ansatte har trygge og sikre arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet å sørge for at dine ansatte har tilstrekkelig kunnskap om HMS-regler og -rutiner.

For å sikre at du som leder har den nødvendige kunnskapen, er det lovpålagt å gjennomføre et HMS-kurs. Dette kurset vil gi deg en god forståelse av hva som kreves av deg som leder når det gjelder HMS, og hvordan du kan sikre at dine ansatte har trygge og sikre arbeidsforhold.

focused woman with documents in hospital
Foto: Laura James on Pexels.com

Et HMS-kurs for ledere vil typisk dekke temaer som arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriftene, ulykkesforebyggende tiltak, internkontroll, risikovurderinger og beredskapsplaner. Gjennom kurset vil du få en grundig innføring i disse temaene, samt lære om verktøy og metoder du kan bruke for å håndtere HMS-utfordringer på en effektiv måte.

I tillegg til å sikre at du som leder har den nødvendige kunnskapen, kan et HMS-kurs også bidra til å øke bevisstheten og engasjementet blant dine ansatte når det gjelder HMS. Gjennom kurset vil du lære om verktøy og metoder du kan bruke for å involvere dine ansatte i HMS-arbeidet, og hvordan du kan skape en bedriftskultur der HMS er en prioritet.

Alt i alt er et lovpålagt HMS-kurs for ledere en viktig investering for å sikre at dine ansatte har trygge og sikre arbeidsforhold, og for å sikre at du som leder har den nødvendige kunnskapen om HMS.

Internkontroll

Som leder har du ansvar for å sikre at bedriften har et godt internkontrollsystem. Internkontroll innebærer å ha rutiner og prosedyrer på plass for å sikre at bedriften følger gjeldende lover og regler, og at risiko for ulykker og skader blir forebygget.

En god internkontroll vil også bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på bedriftens aktiviteter, og kan være med på å forebygge tap og skader.

Som leder er det ditt ansvar å sørge for at internkontrollen blir ivaretatt på en god måte. Dette kan du gjøre ved å:

  • Sørge for at bedriftens rutiner og prosedyrer blir fulgt
  • Identifisere og evaluere risikofaktorer, og iverksette tiltak for å forebygge ulykker og skader
  • Oppdatere og vedlikeholde internkontrollsystemet jevnlig, slik at det alltid er i tråd med gjeldende lover og regler
  • Gjennomføre regelmessige kontroller og evalueringer for å sikre at internkontrollen fungerer som den skal
  • Informere og involvere dine ansatte i internkontrollarbeidet, slik at alle er bevisste på sine plikter og ansvar når det gjelder HMS.

Ved å følge disse rådene kan du sørge for at internkontrollen i bedriften blir ivaretatt på en god måte, og bidra til å sikre trygge og sikre arbeidsforhold for dine ansatte.